BCC Kobiety

Misja i wizja

co robimy, kim jesteśmy, jakie cele nam przyświecają

MISJA: Wspieramy rozwój gospodarki poprzez propagowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niezależności ekonomicznej kobiet. Łączymy kobiety biznesu.

WIZJA: Jesteśmy aktywną i integralną częścią BCC, prestiżowego i nowoczesnego klubu przedsiębiorczyń i przedsiębiorców rozumiejących, że aktywne kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu wiąże się z przełamywaniem wielu stereotypów i barier – w obszarze społecznym, legislacyjnym, organizacyjnym, mentalnym. W ramach przedsięwzięć edukacyjnych i mentoringowych oraz działań informacyjnych, opartych na rzetelnych danych i wynikach badań, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze oraz zabiegamy o wprowadzenie postulowanych przez nas zmian. Integrujemy i wspieramy osoby podzielające tę wizję, tworząc przestrzeń do nawiązywania kontaktów, podnoszenia świadomości i podejmowania działań na rzecz realizacji naszych celów.

BCC KOBIETY

na czym się skupimy, o co powalczymy, czym się podzielimy

Dwa kluczowe aspekty, na które zwracamy uwagę:

Równość szans – równe traktowanie – leży w interesie zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Nierówności są nie tylko niesprawiedliwe, ale i szkodliwe dla gospodarki oraz całego społeczeństwa: tworzą bariery hamujące rozwój.

Niezależność ekonomiczna każdej osoby – i kobiety, i mężczyzny – jest kluczem do jej wolności i dobrostanu. Tylko będąc niezależnym ekonomicznie, można dokonywać świadomych i swobodnych życiowych wyborów – w życiu prywatnym i zawodowym.

Trzy kluczowe (przenikające się) obszary naszego zaangażowania:

Certyfikat Równości Płac

Został opracowany kwestionariusz, który posłuży w procesie badania oraz oceny równości płac kobiet i mężczyzn w przedsiębiorstwach ubiegających się o otrzymanie certyfikatu. Po przeprowadzeniu badania każda organizacja, która zostanie pozytywnie oceniona w określonych kryteriach otrzyma Certyfikat potwierdzający spełnienie etycznych i formalnych wymogów związanych ze stosowaniem równości płac kobiet i mężczyzn.

Biała Księga Dobrych Praktyk

Na stronie www.bcc.org.pl w zakładce BCC Kobiety zostanie utworzona Biała Księga Dobrych Praktyk, gdzie wyróżnione zostaną firmy stosujące oraz promujące w skuteczny sposób równość płac kobiet i mężczyzn.

Prawdziwe historie – mentoring, edukacja, promocja w jednym

Prawdziwe Historie to szczególny punkt projektu BCC Kobiety – to doświadczenia opowiedziane przez Kobiety Biznesu, fantastyczne przedsiębiorczynie oraz managerki, które staną się inspiracją i motywacją dla innych Kobiet. Historie te są początkiem procesu, który nie ma końca. W przyszłości dołączające do projektu Kobiety będą „wnosić” swoje nowe prawdziwe historie, w ten sposób ta opowieść wciąż by żyła i tworzyła autentyczną, niekończącą się opowieść.

Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu

Klaudia Wiśniewska

(+48) 731733144
klaudia.wisniewska@bcc.pl
COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL