ITM Poland pomaga uchodźcom

07.03.2022

Firma członkowska BCC ITM Poland zgłosiła do centrum kryzysowego akces pokrycia kosztów zakwaterowania dla 80 uchodźców z Ukrainy (hotel i całodzienne wyżywienie).

ITM Poland oddelegowała dwie osoby do organizacji tego przedsięwzięcia, dodatkowo jedna osoba pochodzenia ukraińskiego zajmuje się tłumaczeniem. Firma członkowska BCC planuje zająć się zaspokajaniem wszelkich potrzeb oraz odciążeniem z kosztów utrzymania uchodźców w domach pracowników firmy.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL