Jak pogodzić oczekiwania i potrzeby pacjentów oraz interesy producentów leków innowacyjnych i generycznych?

22.03.2024

21 marca br. w siedzibie BCC odbył się Okrągły stół farmaceutyczny.

Prezentacje i dyskusja dotyczyły zmian w prawie własności intelektualnej i regulacji farmaceutycznych w kontekście prac nad unijnym pakietem farmaceutycznym, a także wypracowywania priorytetów polskiej Prezydencji w UE w 2025 r. w tym obszarze.

Dyskutanci przybliżyli na wstępie funkcje i rolę systemu patentowego, który z założenia ma sprzyjać rozwojowi i tworzeniu innowacji poprzez zapewnienie zwrotu z działalności innowacyjnej. Podkreślono, że obecna długość okresu wyłączności regulacyjnych leków jest wystarczająca. Wskazano również na przenikające się rozwiązania pakietu farmaceutycznego i pakietu IP oraz stanowiska Parlamentu Europejskiego i Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Zdaniem uczestników dyskusji, jednym z priorytetów prezydencji Polski w Radzie UE powinno być doprowadzenie do wypracowania kompromisu pomiędzy instytucjami UE mając na uwadze dostępność leków dla pacjentów. Tylko taki kompromis będzie sprzyjać bezpieczeństwu zdrowotnemu wszystkich krajów UE i zapewni dostęp do niezbędnych produktów leczniczych, szczególnie w sytuacjach takich, jak niedawna pandemia. Będzie to trudne zadanie dla naszych ekspertów i dyplomatów.

 

W spotkaniu udział wzięli:

Żaneta Zemła-Pacud – Polska Akademia Nauk

Edyta Demby-Siwek  – prezes Urzędu Patentowego

Aleksandra Reszelska  – naczelnik Wydziału Prawnego Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji

Justyna Rechnio – krajowy i europejski rzecznik patentowy, szefowa Zespołu ds. Patentów Zakładów Farmaceutycznych Polpharma S.A.

Agnieszka Deeg-Tyburska  – członkini Zarządu Polphrama SA , główny Radca Prawny Grupy Polpharma, wiceprzewodnicząca Komisji Prawnej Medicines For Europe

Mariusz Filipek – pełnomocnik ministra rozwoju ds. deregulacji i dialogu gospodarczego

Jacek Lachowicz – główny specjalista Departament Prawa Unii Europejskiej KPRM

Grzegorz Rychwalski – wiceprezes Krajowych Producentów Leków, ekspert Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES)

Sędzimir Chmurzyński – krajowy i europejski rzecznik patentowy, Adamed Pharma S.A.

Patryk Słowik – dziennikarz WP

Elżbieta Glapiak – dyrektor Departamentu Analiz i Inicjatyw Gospodarczych BCC

 

 

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL