Jak skutecznie aplikować

03.03.2016

Członkowie Loży Lubuskiej spotkali się w Hotelu FOR-REST. Gościem przedsiębiorców była Katarzyna Drożak, dyrektorka Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

 

Uczestnikami spotkania byli także przedstawiciele instytucji świadczących usługi innowacyjne i badawczo-rozwoje. W odpowiedzi na duże zainteresowanie członków BCC i zaangażowanie Loży w prace Komitetu  Monitorującego  Regionalny  Program Operacyjny  Lubuskie – 2020 przedstawiono możliwości aplikowania o środki finansowe na inwestycje i projekty badawczo-rozwojowe. Zasady aplikowania omówiła Aleksandra Głazowska, ekspert ds. funduszy europejskich.  Ich znajomość, w tym spełnienie kryteriów  dostępu, jest istotne wobec zbliżających się konkursów dla przedsiębiorców. Zarówno dla sektora gospodarczego jak i naukowo-badawczego ważne jest współdziałanie i obranie właściwych kierunków w celu pozyskania środków na projekty innowacyjne wpisujące się w Inteligentne Specjalizacje Regionu. W czasie dyskusji i wystąpień omówiono najważniejsze problemy z jakimi borykają się przedsiębiorcy w zakresie realizacji projektów unijnych oraz aktualne zmiany i nowości w stosowaniu zasad konkurencyjności.  Przedstawiono  nowe zasady i płynące  z tego konsekwencje dla obu sektorów.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego Park Naukowo-Przemysłowy przedstawiając ofertę parku jako wsparcie w działaniach innowacyjnych i badawczych dla przedsiębiorców, głównie w technologiach środowiskowych, a także dyrektor Naczelnej Organizacji Technicznej z Zielonej Góry,  która wspiera innowacje technologiczne.

Przedsiębiorcy dyskutowali w jaki sposób sprostać wymaganiom konkursowym, jak pozyskać partnerów do projektu, jak spełnić kryteria, w tym wpisywać się w  Inteligentne Specjalizacje Regionu, jaka powinna być skala innowacyjności w projektach. Najwięcej pytań dotyczyło sposobu, w jaki przedsiębiorcy  mają  spełnić zasadę konkurencyjności w wydatkowaniu środków publicznych w ramach dotacji.

Członkowie i goście na spotkaniu loży, fot. archiwum

Członkowie i goście na spotkaniu loży, fot. archiwum

Kanclerz Edward Makarewicz i Anna Zyguła - powitanie nowego członka loży, fot. archiwum

Kanclerz Edward Makarewicz i Anna Zyguła – powitanie nowego członka loży, fot. archiwum

Członkowie i goście na spotkaniu loży, fot. archiwum

Członkowie i goście na spotkaniu loży, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL