Kanclerz Loży Opolskiej BCC na I Kongresie Gospodarczym w Opolu

31.10.2022

W panelu „Gospodarka, głupcze!” I Regionalnego Kongresu Gospodarczego „Opolskie dla Biznesu”, który odbył się 28 października 2022 r. w Expo Opole wziął udział kanclerz Loży Opolskiej, wiceprezes BCC, Andrzej Lepich. Świetne wypowiedzi, m.in. o nastrojach wśród firm członkowskich BCC, o tym jak widzą (i odczuwają kryzys) oraz o rynku ukraińskim, który – w przypadku wygrania wojny przez Ukrainę – może być ogromną szansą dla wielu polskich firm.

I Regionalny Kongres Gospodarczy „Opolskie dla biznesu”, w którym wzięła udział liczna grupa członków Loży Opolskiej BCC, to wydarzenie, którego celem jest promowanie i propagowanie wdrażania innowacyjnych projektów firm zrealizowanych z wykorzystaniem unijnego wsparcia oraz upowszechnienie efektów współpracy opolskich instytucji otoczenia biznesu na rzecz przedsiębiorców działających w regionie.

Gośćmi specjalnymi Kongresu byli: Maciej Kawecki – specjalista ds. nowych technologii oraz Marek Zuber –  ekonomista i analityk finansowy. Moderatorem wydarzenia był dziennikarz Igor Sokołowski. Organizatorem Kongresu było Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL