Kierunki na lata

28.03.2014

W siedzibie Loży Lubuskiej odbyło się spotkanie członków BCC z prezesem Markiem Goliszewskim.

Podsumowano rok 2013 jak i wyznaczono kierunki działań na kolejne lata. Dyskutowano o ważnych zmianach, jakie powinny stać się dla BCC elementem szerszej analizy obowiązujących przepisów, wyznaczono priorytety istotne z punktu widzenia lokalnego biznesu  i omówiono główne aktywności Klubu w procesie wpływania na regulacje prawne.

Rozmowy z przedsiębiorcami poprzedziło spotkanie z wicemarszałkiem województwa lubuskiego Bogdanem Nowakiem i prezydentem Zielonej Góry Januszem Kubickim – mówiono o właściwym kreowaniu warunków dla  biznesu oraz roli jaką może tu odegrać BCC.

Artur Niezgoda
Spotkanie z lubuskimi przedsiębiorcami, fot. archiwum

Spotkanie z lubuskimi przedsiębiorcami, fot. archiwum

Spotkanie z lubuskimi przedsiębiorcami, fot. archiwum

Spotkanie z lubuskimi przedsiębiorcami, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL