Projekt BCC Kobiety

23.05.2022

BCC Kobiety to projekt, którego celem jest propagowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niezależności ekonomicznej kobiet. To przestrzeń utworzona do jednoczenia kobiet biznesu. Projekt w przyszłości skupi swoje działania w trzech obszarach – wizerunkowym, lobbingowym i towarzysko-integracyjnym.

Misja BCC Kobiety

Wspieramy rozwój gospodarki poprzez propagowanie równości szans kobiet i mężczyzn oraz niezależności ekonomicznej kobiet. Łączymy kobiety biznesu.

Wizja

Jesteśmy aktywną i integralną częścią BCC, prestiżowego i nowoczesnego klubu przedsiębiorczyń i przedsiębiorców rozumiejących, że aktywne kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi gospodarczemu wiąże się z przełamywaniem wielu stereotypów i barier – w obszarze społecznym, legislacyjnym, organizacyjnym, mentalnym. W ramach przedsięwzięć edukacyjnych i mentoringowych oraz działań informacyjnych, opartych na rzetelnych danych i wynikach badań, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem w tym obszarze oraz zabiegamy o wprowadzenie postulowanych przez nas zmian.

Integrujemy i wspieramy osoby podzielające tę wizję, tworząc przestrzeń do nawiązywania kontaktów, podnoszenia świadomości i podejmowania działań na rzecz realizacji naszych celów.

Dwa kluczowe aspekty, na które zwracamy uwagę:

• Równość szans – równe traktowanie – leży w interesie zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Nierówności są nie tylko niesprawiedliwe, ale i szkodliwe dla gospodarki oraz całego społeczeństwa: tworzą bariery hamujące rozwój.

• Niezależność ekonomiczna każdej osoby – i kobiety, i mężczyzny – jest kluczem do jej wolności i dobrostanu. Tylko będąc niezależnym ekonomicznie, można dokonywać świadomych i swobodnych życiowych wyborów – w życiu prywatnym i zawodowym.

Trzy kluczowe (przenikające się) obszary naszego zaangażowania:

 

  • Certyfikat Równości Płac
  • Biała Księga Dobrych Praktyk – będziemy prezentować firmy, które stosują w zakresie równości płci dobre praktyki
  • Prawdziwe historie – mentoring, edukacja, promocja w jednym.
COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL