Konferencja: „5 lat funkcjonowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Doświadczenia i rezultaty”

19.10.2022

„5 lat funkcjonowania Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Doświadczenia i rezultaty” – to tytuł wspólnej konferencji zrealizowanej przez PTE w Katowicach, której partnerem był Loża Katowicka BCC.

Pięć lat Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii podsumowano w ujęciu instytucjonalnym, prawnym, socjologicznym, a nawet technologicznym. Prelekcje w czasie październikowej konferencji wygłosili naukowcy oraz przedstawiciele miast i gmin z regionu. W wydarzeniu uczestniczyli również partnerzy GZM z Metropolii Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Danuta Kamińska, wiceprzewodnicząca GZM, podkreśliła na wstępie, że metropolitalność jest wpisana w DNA naszego regionu. – Po pięciu latach jesteśmy bogatsi o wiedzę i doświadczenia, które znajdą swoje odzwierciedlenie w opracowywanej strategii rozwoju z perspektywą do 2035 roku – dodała.

Dziękujemy PTE oddział Katowice za świetną organizację i doskonale przygotowanym prelegentom, zarówno naukowcom jak i praktykom. Dziękujemy także wszystkim uczestnikom, którzy zgromadzili się w udostępnionej bezpłatnie przez władze Miasta Katowice Willi Goldsteinów.

W tym miejscu zapraszamy na kolejną wspólną konferencję poświęconą „Stan i perspektywy hutnictwa żelaza i stali w Polsce. Nowe wyzwania”, która odbędzie się już 25 października 2022 w Hotel Vienna House Easy Katowice, ul. Sokolska 24 o g. 10:00 gdzie prelegentami będą m.in. przedstawiciele firmy członkowskiej Loży Katowickiej BCC, a mianowicie ArcelorMittal.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL