Konkurs PR WINGS

03.07.2024

 

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do 4. edycji organizowanego pod patronatem Business Centre Club konkursu polskiej branży Public Relations PR WINGS. Organizator – Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR), zaprasza do udziału w nim autorów i autorki kampanii PR zrealizowanych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r. Tym razem uczestnicy powalczą o zwycięstwo aż w 24 kategoriach z kluczowych obszarów komunikacji. Zgłoszenia przyjmowane są do 4 września.

 Konkurs polskiej branży Public Relations PR WINGS powstał, by docenić zaangażowanie rodzimego sektora komunikacji w projekty mające pozytywny wpływ na rzeczywistość. Rokrocznie spośród szeregu kampanii z zakresu PR, digital PR oraz public affairs wyłania te wyróżniające się największym nowatorstwem, kreatywnością, efektywnością, a także profesjonalizmem. Organizator PR WINGS od początku stawia na premiowanie inicjatyw, które mogą stanowić wzór do naśladowania dla innych podmiotów – wierzy, że takie podejście wspiera rozwój etycznej i rzetelnej branży PR w Polsce.

 

Nie tylko miejsce na podium

Korzyści z udziału w konkursie PR WINGS nie ograniczają się jedynie do możliwości uzyskania statuetki. Każde zgłoszenie to szansa na potwierdzenie wartości merytorycznej projektu oraz okazja do zwiększenia rozpoznawalności firmy bądź marki. Konkursowe kampanie ocenia ponad 70-osobowe Jury złożone z wybitnych specjalistów w obszarze komunikacji: przedstawicieli różnych gałęzi biznesu, sektora publicznego, pozarządowego, mediów i środowiska akademickiego. Pozytywny werdykt tak uznanego grona pomaga rozwinąć skrzydła twórcom najciekawszych polskich projektów, a przy tym docenić pracę zespołu włożoną w jego planowanie i realizację.

 

Konkurs przyjazny i otwarty

 Konkurs PR WINGS ma charakter otwarty: jest dostępny dla wszystkich uczestników rynku komunikacji, nie tylko dla agencji czy działów PR korporacji. Mogą do niego aplikować zarówno małe, jak i duże podmioty: prywatne, publiczne, NGO; specjalizujące się w komunikacji marketingowej i reprezentujące poszczególne sektory gospodarki. Ważne, by zgłaszane projekty realizowane były w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2024 r. i wpisywały się w przynajmniej jedną z 24 konkursowych kategorii.

Dajemy szansę wszystkim firmom i instytucjom, które chciałyby pochwalić się światu efektami swojej pracy – powiedziała Emilia Hahn, prezeska Stowarzyszenia Agencji Public Relations. W konkursie PR WINGS kluczowe kryterium oceny stanowi wartość projektu, a nie rodzaj działalności czy rozpoznawalność podmiotu zgłaszającego. W poprzednich edycjach nagrodziliśmy łącznie 43 kampanie. Zainteresowanie konkursem rośnie z roku na rok, dbamy więc, by był on maksymalnie przyjazny od strony formalnej, a jednocześnie wychodził naprzeciw potrzebom rynku i zmieniającej się rzeczywistości – dodaje.

 

Nowe kategorie i nowe możliwości

Dowodem tego są zmiany wprowadzone w 4. edycji PR WINGS, w tym rozszerzenie listy konkursowych kategorii z 13 do 24. Zabieg ten to odpowiedź na sygnały płynące z rynku do SAPR. Kategorie sektorowe są nowością w tej edycji konkursu, podobnie jak kilka obszarów debiutujących wśród kategorii głównych. Tu do PR korporacyjnego, produktowego, ESG+CSR czy komunikacji kryzysowej dołączyła m.in. ochrona przed dezinformacją: kategoria stworzona dla kampanii, które przeciwdziałają szerzeniu fałszywych przekazów nt. danej firmy, usługi czy idei. Jury PR WINGS nagrodzi także projekt, który w innowacyjny sposób wykorzystuje sztuczną inteligencję do budowania zaangażowania odbiorców (kategoria: komunikacja z wykorzystaniem narzędzi AI). Dużą zmianą w konkursie będzie również uproszczenie harmonogramu: tym razem obrady Jury skrócono z 2
do 1 etapu głosowania.

 

Nagrody z misją w tle

 Tak jak w poprzednich edycjach, w tegorocznym konkursie PR WINGS zostanie przyznana dodatkowa Nagroda Specjalna SAPR. Otrzyma ją, jako Grand Prix konkursu, jeden projekt wybrany spośród wszystkich zgłoszeń. Wyłoni go Jury Specjalne złożone z przedstawicieli agencji zrzeszonych w SAPR. W ten sposób Stowarzyszenie chce podkreślić związek konkursu z realizowaną przez siebie misją, jaką jest nie tylko reprezentacja, ale też wspieranie szeroko rozumianej branży PR w Polsce.

Zgłoszenia do konkursu polskiej branży Public Relations PR WINGS będą przyjmowane od 25 czerwca do 4 września 2024 r., a zwycięskie kampanie poznamy na gali finałowej 13 listopada 2024 r. Każdy projekt można zgłosić do kilku kategorii (maksymalnie do 3). Szczegółowe zasady konkursu, związane z nim opłaty oraz regulamin dostępne są na stronie prwings.pl

 

Kontakt: Emilia Hahn, prezeska zarządu SAPR, emilia.hahn@sapr.com.pl, tel. 502 325 812, Lidia Piekarska-Juszczyk, l.piekarska@bepr.pl, tel. 691 38 12 38

 


 

Stowarzyszenie Agencji Public Relations (SAPR) powstało w celu reprezentacji i wspierania szeroko rozumianej branży usług komunikacji i PR. Stowarzyszenie stawia sobie za cel podnoszenie i promowanie wysokiej jakości usług komunikacji i PR, stymulowanie rozwoju tego sektora, wspieranie zapotrzebowania na takie usługi oraz wzmocnienie branży PR wobec rosnącej konkurencji innych sektorów usług komunikacyjnych. Działa z myślą o równoczesnym wsparciu zarówno osób zarządzających agencjami PR, jak i wszystkich konsultantów pracujących w stowarzyszonych agencjach. To dlatego szczególny nacisk w programie działania Stowarzyszenia położony jest na działania edukacyjne i promowanie najlepszych standardów obsługi klienta wśród każdego szczebla pracowników agencji członkowskich.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL