Konsultacje GGC BCC „Jaka Polska i jej gospodarka” z posłem Jarosławem Gowinem

10.07.2013

W warszawskiej siedzibie BCC odbyło się II spotkanie z cyklu: KONSULTACJE Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC „Jaka Polska i jej gospodarka” z posłem PO Jarosławem Gowinem.

Cykl „Jaka Polska i jej gospodarka”, to spotkania ministrów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC z politykami różnych opcji. Uczestnikiem pierwszych konsultacji był wicepremier Janusz Piechociński. Terminy kolejnych spotkań Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC z politykami w 2013 roku: 23.09, 14.10, 18.11.

Najważniejszymi tematami dyskusji były: II filar systemu emerytalnego, ustawy deregulacyjne, gospodarcze konsekwencje narastającego fiskalizmu państwa.

Otwierając spotkanie prezes BCC, przewodniczący GGC BCC powiedział m.in.: To nie jest spotkanie polityczne tylko merytoryczne, wiąże się z tym co obecnie dzieje się w polskiej gospodarce: młodzi ludzie szukają pracy za granicą, nie ma zielonego światła dla przedsiębiorczości, brakuje nam dialogu z politykami, czujemy się wręcz lekceważeni, np. w sprawie OFE.

Następnie głos zabrali ministrowie GGC BCC, którzy przedstawili informacje dotyczące problemów poszczególnych resortów i propozycje zmian.

Jarosław Gowin stwierdził, że od dawna ma poczucie, że polskie państwo powinno być reformowane w kierunku, który proponują przedsiębiorcy. Obecnie mamy do czynienia nie tylko z zaniechaniami, ale wręcz kontrreformami (m.in. skok na OFE). – Jest pewnie wiele niedociągnięć w ich funkcjonowaniu, ale należy w tej sytuacji przeprowadzić reformę całego systemu emerytalnego, a nie używać pieniędzy z OFE do załatania dziury budżetowej – mówił. – Trzeba natomiast stymulować wzrost gospodarczy, np. likwidując bariery biurokratyczne. Potrzeba bolesnych, ale niezbędnych reform, np. redukcji zatrudnienia w administracji, likwidacji przywilejów emerytalnych, Karty nauczyciela. Ale Polacy oczekują też reform „radosnych”, które nie wiążą się z wyrzeczeniami żadnej grupy społecznej, m.in. zmiany ustawy o zamówieniach publicznych, ograniczenia liczby obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorstw, prywatyzacji części usług publicznych, naprawy prawa budowlanego, systemowej ustawy deregulacyjnej.

Na zakończenie spotkania Marek Goliszewski powiedział, że sposób myślenia pracodawców i PO jest podobny, ważne żeby dobre dla gospodarki założenia wcielać w życie, nawet idąc pod prąd opinii publicznej. Niepopularnych reform trzeba czasem dokonać, żeby iść do przodu: – To już ostatni dzwonek by je rozpocząć, do tego trzeba determinacji, odwagi i siły.

Na ręce Jarosława Gowina, jako posła PO, przedsiębiorcy złożyli propozycje rozwiązań dobrych i koniecznych dla polskiej gospodarki.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL