Konsultacje wicepremiera Piechocińskiego z Gospodarczym Gabinetem Cieni BCC

25.02.2013

Ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC spotkali się z wicepremierem, ministrem gospodarki Januszem Piechocińskim. Celem konsultacji było omówienie najbardziej pilnych wyzwań gospodarczych na najbliższe lata.

Na początku spotkania prezes Marek Goliszewski poprosił ekseprtów BCC o przedstawienie rekomendacji Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC w wybranych obszarach. Dr Janusz Steinhoff, minister gospodarki GGC BCC mówił o Trójpaku Energetycznym, profStanisław Gomułka, minister finansów odniósł się do kwestii przyjęcia euro, a dr Wojciech Warski, minister ds. zagranicznej promocji przedsiębiorców – kwestii deregulacyjnych dotyczących przedsiębiorców. Dr Jerzy Kwieciński, minister rozwoju regionalnego omówił trzy problemy: planowania strategicznego, wsparcia realizacji działań MG na rzecz przedsiębiorców z funduszy publicznych w tym funduszy unijnych i koordynacji działań. Mec. Łukasz Bernatowicz, ekspert BCC ds. infrastruktury, prawa budowlanego i zamówień publicznych, przedstawił proponowane przez BCC zmiany prawa budowlanego.

Na ręce wicepremiera przedsiębiorcy przekazali także Memorandum w sprawie dopuszczenia „dużych przedsiębiorstw” w rozumieniu zał.I do Rozporządzenia WE 800/2008 do najbliższego konkursu w ramach Działania 4.4 PO IG.

Pełen tekst rekomendacji GGC BCC i Memorandum w załącznikach poniżej. 

Janusz Piechociński dziękował za możliwość spotkania i przyznawał, że jest premierem, który dialog z przedsiębiorczością traktuje poważnie. Potwierdzał chęć bliskiej współpracy z przedsiębiorcami, np. w kwestii stanowienia prawa gospodarczego, działań na rzecz budowy społeczeństwa przedsiębiorczości. – Potrzebujemy waszej wiedzy i pomysłów – podkreślał. – Zdaję sobie sprawę, że dla inwestorów ważna jest obliczalność i stabilność państwa. Europa przyśpieszyła, a u nas nie ma zgody w przestrzeni politycznej, która pozwoliłaby uzgodnić strategię na Europę.

Wicepremier mówił także o systemie edukacji, który powinien kształcić na rynek zatrudnienia, a nie na bezrobocie, bo stać nas na dobre kadry.

W czasie dyskusji przedsiębiorcy dyskutowali z Januszem Piechocińskim o energii odnawialnej, zapałach reformatorskich rządu i o tym co z nich do tej pory wynikło, wymiarze sprawiedliwości, budowie autostrad, motoryzacji i przemyśle obronnym. Wszyscy byli zgodni, że w wielu dziedzinach gospodarki skończył się czas na ewolucję, konieczne są działania rewolucyjne.

Na zakończenie spotkania Janusz Piechociński powiedział, że chce być „ministrem od gospodarki dla gospodarki”. Będzie się starał, aby partnerstwo oznaczało budowanie kompromisów także ze stroną społeczną, a związkowcy byli bardziej prorynkowi. – Czas na odważne wyzwania, dlatego będę zdecydowany i konsekwentny, z „ciężką ręką” dla niekompetencji urzędników. I zaz jeszcze proszę o wsparcie i głos doradczy od przedsiębiorców.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL