Kreowanie wizerunku lidera


26.09.2016

Członkowie Loży Lubuskiej spotkali się 26 września br. w siedzibie firmy ZIEL-BRUK w Płotach. Spotkanie otworzył kanclerz Edward Makarewicz. Przedstawił zaproszonych gości, w tym dr Ewę Pawlak, ekspertkę ds. marketingu i promocji, Ewę Robakowską, wicedyrektor Izby Skarbowej w Zielonej Górze oraz Ewę Markowicz, rzecznik prasową.

W spotkaniu uczestniczyli także burmistrz Sulechowa Ignacy Odważny, burmistrz Miasta i Gminy Czerwieńsk Piotr Iwanus oraz firmy, które zostały zaproszone do Loży, tj. KAMBUD i Wiktor Kamzelski oraz POLMAX SA i Piotr Gwizd.

Kanclerz omówił również program spotkania, a następnie oddał głos prelegentom.
Dr Ewa Pawlak, ekspertka ds. marketingu i promocji, podkreśliła, że bycie liderem nie jest tożsame z byciem menedżerem. Lider przewodzi, menedżer zarządza, ale najlepiej, gdy funkcje te łączy jedna osoba. Przywódca dąży do zmiany, menedżer koncentruje się na utrzymaniu równowagi. Lider tworzy wizję i strategię osiągnięcia zamierzeń, zaś menedżer korzysta z różnych umiejętności i technik w pracy nad realizacją wizji. Przedsiębiorcy powinni posiadać wystarczającą wiedzę w zakresie podstawowych zasad efektywnego i kreatywnego prowadzenie firmy w oparciu o umiejętność nawiązywania kontaktów, współpracy z pracownikami, inspirować własną osobowością i postawą.

Podczas spotkania kanclerz Edward Makarewicz wręczył prezesowi Zygmuntowi Trzaskowskiemu gratulacje za osiągnięcia firmy Hertz Systems Ltd sp z o.o. Na zakończenie zaproszono wszystkich na poczęstunek.

Spotkanie Loży Lubuskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Lubuskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Lubuskiej, fot. archiwum

Spotkanie Loży Lubuskiej, fot. archiwum

Kanclerz Edward Makarewicz wręczył prezesowi Zygmuntowi Trzaskowskiemu gratulacje za osiągnięcia firmy Hertz Systems Ltd sp z o.o., fot. archiwum

Kanclerz Edward Makarewicz wręczył prezesowi Zygmuntowi Trzaskowskiemu gratulacje za osiągnięcia firmy Hertz Systems Ltd sp z o.o., fot. archiwum

Poczęstunek na zakończenie spotkania, fot. archiwum

Poczęstunek na zakończenie spotkania, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL