Kwietniowe spotkanie Loży Świętokrzyskiej BCC

08.04.2022

5 kwietnia br. członkowie Loży Świętokrzyskiej spotkali się z prezydentem Kielc Bogdanem Wentą i zaproszonymi gośćmi, by rozmawiać na temat działań miasta na rzecz pomocy Ukrainy.

Wśród zaproszonych gości byli: Bogdan Wenta – Prezydent Kielc, Bożena Szczypiór – Wiceprezydent Kielc, przedstawiciele wybranych wydziałów Urzędu Miasta Kielce i jednostek podległych Miastu Kielce zajmujących się pomocą dla Ukrainy oraz członkowie Rady Biznesu.

Spotkanie otworzył Bogdan Wenta. Powitał uczestników i poinformował o najważniejszych działaniach Urzędu Miasta Kielce, jednostek organizacyjnych Miasta Kielce, partnerów biznesowych i organizacji pożytku publicznego na rzecz Ukrainy w związku z istniejącym konfliktem zbrojnym tego państwa z Rosją. Pomoc jest świadczona zarówno dla uchodźców z Ukrainy przybywających do Kielc, jak i dla Winnicy jako miasta partnerskiego Kielc.

 

Następnie głos zabrała Bożena Szczypiór Wiceprezydent Miasta Kielce rozwijając w/w tematykę. Z kolei przedstawiciele Urzędu Miasta Kielce i Dyr. Kieleckiego Parku Technologicznego przekazali informacje dot. stanowisk recepcyjnych, nadawania PESEL-i i lokalizacji oraz działania innych ważnych dla uchodźców miejsc, które zostały utworzone na terenie Kielc. Z kolei przedstawiciele Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach przekazali informacje dotyczące działań podejmowanych przez ten Urząd w zakresie pozyskiwania miejsc pracy dla ukraińskich uchodźców, m.in. w formie targów pracy, oraz o różnego rodzaju formach zatrudniania gości z Ukrainy dofinansowywanych z budżetu Państwa takich jak roboty interwencyjne, staże czy dofinansowanie wyposażenia miejsc pracy.

Następnie Dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie poinformowała o działaniach w zakresie zakwaterowania i wyżywienia uchodźców, a Dyr. Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu przekazał informację dot. umieszczania dzieci i młodzieży z Ukrainy w kieleckich żłobkach, przedszkolach i szkołach.

 

W toku dyskusji uczestnicy zastanawiali się jak uszczelnić system ewidencji uchodźców, aby poznać dokładną ilość osób z Ukrainy przebywających na terenie Kielc oraz jak zmotywować Kielczan do udzielania schronienia uchodźcom w prywatnych domach. Rozmawiano też o ewentualnym ogłoszeniu akcji zabierania dzieci z Ukrainy na wakacje przez kieleckie rodziny.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL