Lipcowe spotkania Rady Dialogu Społecznego

25.07.2022

W lipcu eksperci Business Centre Club, którzy są członkami Rady Dialogu Społecznego, uczestniczyli w trzech spotkaniach.

14 lipca odbyło się posiedzenie plenarne Rady Dialogu Społecznego, w którym w imieniu BCC brali udział przewodniczący Związku Pracodawców BCC dr Łukasz Bernatowicz, wiceprezes BCC Zbigniew Żurek oraz dr Grażyna Magdziak. Tematem posiedzenia była między innymi informacja rządu na temat stanu wdrażania Krajowego Planu Odbudowy oraz pozostałych programów europejskich na temat kierunków zmian w polityce klimatycznej i energetycznej. Dyskutowano także na temat założeń projektu budżetu państwa oraz wskaźników, dotyczących wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej, minimalnego wynagrodzenia za pracę.

20 lipca odbyło się posiedzenie Zespołu problemowego Rady Dialogu Społecznego ds. prawa pracy. Rozmawiano na temat programu wieloletniego „Rządowy Program Poprawy Bezpieczeństwa i Warunków Pracy”. Podczas spotkania poruszono także kwestie nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego oraz ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. W posiedzeniu brali udział członkowie Zespołu z ramienia Business Centre Club: dr Artur Rycak oraz Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC.

Dzień później, czyli 21 lipca obradował Zespół Sekretarzy RDS. Spotkanie poświęcono nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego. Rozmawiano między innymi na temat procedur opiniowania projektów ustaw oraz innych aktów prawnych, zakresu działań Wojewódzkich Rad Dialogu Społecznego, zasad wyboru przewodniczącego RDS, nowych możliwości organizacji Biura Rady Dialogu Społecznego. W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Prezydium RDS, wiceprezes BCC, Zbigniew Żurek.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL