Loża Siedlecka

loże regionalne

Władze loży

Marek Zdanowski

Marek Zdanowski

kanclerz Loży Siedleckiej BCC, wiceprezes BCC

tel. 25 643 75 00
e-mail: marek.zdanowski@bcc.org.pl

Agnieszka Zdanowska

Agnieszka Zdanowska

sekretarz Loży Siedleckiej BCC

tel. 510 595 447
e-mail: agnieszka.zdanowska@bcc.org.pl

Adam Zdanowski

Adam Zdanowski

honorowy dyrektor Loży Siedleckiej BCC

tel. 25 643 75 00
e-mail: adam.zdanowski@bcc.org.pl

Roczne omówienie

Loża Siedlecka - rok 2019

W roku 2019 spotkania Loży Siedleckiej były ukierunkowane tematycznie na zmieniające się przepisy, które w przyszłości będą miały wpływ na rozwój i finansowanie firm. Na pierwszym spotkaniu Loża gościła pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy przybliżyli przedsiębiorcom problemy zwolnień lekarskich, nowe rozwiązania wprowadzone przez ZUS w celu ułatwienia i poprawienia współpracy z przedsiębiorcami. Spotkanie było bardzo ciekawe i merytoryczne.
Jak co roku w Loży został rozstrzygnięty konkurs Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, bardzo lubiany zarówno przez przedsiębiorców, jak i same zainteresowane urzędy. Nieodłącznym i wpisanym już na stałe w grafik spotkań Loży było XIX Łukowskie Forum Gospodarcze dla Regionu, na którym poruszano problemy dotyczące finansowania i pozyskiwania środków na rozwój firm oraz zaprezentowano cenne uwagi dotyczące sposobów osiągnięcia sukcesu w rozwoju firm. Poruszony został również temat Pracowniczych Planów Kapitałowych. Loża zakończyła rok uroczystym spotkaniem wigilijnym, w którym biorą udział wszyscy członkowie.

Loża Siedlecka - rok 2018

Rok 2018 w Loży rozpoczął się od spotkania z prezesem BCC Markiem Goliszewskim, który odwiedził siedzibę firmy kanclerza Marka Zdanowskiego. Prezes obejrzał Zakład Mięsny Wierzejki, zapoznał się z produkcją i nowymi inwestycjami firmy. W spotkaniu uczestniczył również starosta powiatu łukowskiego Janusz Kozioł. Prezes BCC zwrócił przedsiębiorcom uwagę na problem z szarą strefą i omówił konstytucję biznesu.
Ze względu na szereg nowych przepisów, spotkania miały przygotować do nich przedsiębiorców. Firma Jetro i jej właściciel Karol Walo gościł Lożę na spotkaniu dotyczącym RODO. Jak co roku odbyło się spotkanie dotyczące rozstrzygnięcia konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy, nagrody otrzymali US w Łukowie, Siedlcach i Radzyniu Podlaskim. Kanclerz poprowadził wykład na temat tego, jak prowadzić bezpieczny biznes dla studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. W grudniu Loża była współorganizatorem XVIII Forum Gospodarczego dla Regionu, którego tematem był problem z pozyskiwaniem pracowników. Jednym z prelegentów był kanclerz Marek Zdanowski. Poruszył problem uczelni zawodowych i wolności ludzi młodych. Zwrócił też uwagę na zbyt duże obciążenia podatkowe. Loża zakończyła rok spotkaniem wigilijnym.

Loża Siedlecka - rok 2017

Loża Siedlecka rok 2017 rozpoczęła od spotkania o trendach w marketingu w siedzibie członka Loży firmy Telekom w Łukowie. Tematem kolejnego spotkania była ustawa o efektywności energetycznej. Zorganizował je wieloletni członek Loży – firma PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn w Siedlcach.

Kanclerz nie zapomniał o potrzebach młodych ludzi studiujących w Państwowej Wyższej Szkole im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Poprowadził wykład na temat tego jak prowadzić bezpieczny biznes. Doświadczenia kanclerza spotkały się z ogromnym zainteresowaniem studentów.

Jak co roku, Loża Siedlecka wzięła udział w konkursie Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Wzięła też udział w imprezie organizowanej w Pałacu Biskupim w Janowie Podlaskim poświęconej wymianie doświadczeń firm działających na wschodzie Polski.

Loża Siedlecka brała również udział w uroczystościach odsłonięcia tablicy poświęconej marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu w Siedlcach. Pod koniec roku Loża była współorganizatorem XVII Forum Gospodarczego w Łukowie, którego gościem specjalnym był prof. Grzegorz Kołodko. Na koniec roku nasi członkowie spotkali się na kolacji wigilijnej. Było podsumowanie roku, składanie życzeń i śpiewanie kolęd.

Loża Siedlecka - rok 2016

Rok 2016 powitał przedsiębiorców licznymi zmianami przepisów, w tym prawa pracy. Loża chcąc przygotować członków na zmiany, zorganizowała spotkanie z pracownikami Państwowej Inspekcji Pracy z Białej Podlaskiej. Tematem kolejnego spotkania były zmiany przepisów w funkcjonowaniu PFRON, temat nurtujący przedsiębiorców, z którym zazwyczaj mają problemy.
Loża Siedlecka zorganizowała także spotkanie dotyczące zagrożeń korupcyjnych w biznesie, na którym można było się dowiedzieć, że największe zagrożenia korupcyjne są w administracji państwowej i samorządowej oraz służbie zdrowia.
Ciekawym tematem okazały się zmiany pokoleniowe w biznesie, dotyczące większości firm rodzinnych. Przedsiębiorców interesowało jak się do tego przygotować i jakie działania już podejmować.
Na koniec roku jak zawsze było spotkanie wigilijne, podsumowanie roku w Loży, życzenia i śpiewanie kolęd.

Loża Siedlecka - rok 2015

Pierwsze spotkanie Loży w 2015 roku odbyło się w firmie nowego kanclerza Marka Zdanowskiego, współwłaściciela Zakładu Mięsnego Wierzejki.

Embargo rosyjskie dla wielu przedsiębiorców z Loży przysporzyło problemów i spowodowało zmniejszenie eksportu. Wychodząc naprzeciw ich oczekiwaniom, Loża zorganizowała spotkanie z Bożeną Lublińską-Kasprzak, prezesem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Na kolejne spotkanie zaproszono Beatę Krzewińską, która przedstawiła programy unijne. Podczas wizyty w Dworku nad Bugiem, członkowie Loży zwiedzili Stadninę Koni w Janowie Podlaskim. Bardzo ciekawe było również posiedzenie, na które zaproszono dyrektora Urzędu Pracy w Łukowie Stanisława Pucha.

Loża czynnie włączyła się do konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy i gościła naczelników wyróżnionych Urzędów Skarbowych z Łukowa, Siedlec i Węgrowa.

Lożę odwiedził też prezes BCC Marek Goliszewski. Rozmawiał z przedsiębiorcami w Collegium Mazovia Innowacyjnej Szkole Wyższej. W spotkaniu uczestniczył także Wojciech Kudelski, prezydent Siedlec, który podkreślał ogromną rolę ludzi młodych w rozwoju przedsiębiorczości. Prezes BCC odwiedził również firmy Łuksja i PSI Spółdzielczy Producent Sprężyn.

Na zakończenie roku, członkowie Loży tradycyjnie spotkali się na kolacji wigilijnej. Były kolędy, życzenia i rozmowy podsumowujące rok 2015.

Loża Siedlecka - rok 2014

Miniony rok był dla Loży okresem intensywnej pracy. Liczne spotkania integrowały, wspierały środowisko biznesowe, dostarczały teoretycznej i praktycznej wiedzy przydatnej w rozwoju przedsiębiorczości w regionie. Przedsiębiorcy z Loży gościli m. in. ministra Skarbu Państwa Włodzimierza Karpińskiego, z którym dyskutowali o trendach i zmianach gospodarczych oraz ich wpływie na rozwój regionu. Z wiceministrem edukacji Tadeuszem Sławeckim i wicemarszałkiem województwa lubelskiego Sławomirem Sosnowskim rozmawiali o współpracy pomiędzy szkołami zawodowymi i pracodawcami, a z wiceprezesem Zarządu BCC Zbigniewem Żurkiem – o zmianach w Kodeksie pracy, które sprzyjałyby zwiększaniu zatrudnienia.

Podczas licznych spotkań dyskutowano o obecnej sytuacji gospodarczej, jej wpływie na kondycję i rozwój przedsiębiorstw, innowacji i konkurencyjności w nowym wymiarze rozwoju regionu oraz wsparciu unijnym w perspektywie finansowej na lata 2014–2020.

Rok 2014 zakończyło tradycyjne spotkanie świąteczne, podczas którego składano sobie życzenia szczęśliwego Nowego Roku 2015.

Loża Siedlecka - rok 2013

W 2013 r. Loża wspierała szereg inicjatyw służących środowisku biznesowemu. Podczas licznych spotkań, mających charakter konferencji oraz spotkań szkoleniowych, przedsiębiorcy gościli m. in. ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniak-Kamysza, z którym dyskutowali o obecnej polityce rynku pracy oraz działaniach zwiększających skuteczność w tworzeniu miejsc pracy. Z prezesem BCC Markiem Goliszewskim rozmawiali o budżecie na 2013 rok oraz zagrożeniach i szansach jakie niesie dla pracodawców, a z głównym ekonomistą Banku Zachodniego WBK SA Maciejem Relugą dyskutowali o perspektywach polskiej gospodarki i rynków finansowych w 2014 r. Na Łukowskim Forum Gospodarczym, na stale już wpisanym w gospodarczy kalendarz regionu, podjęto temat współpracy międzysektorowej między samorządem, biznesem i organizacjami pozarządowymi oraz wsparcia unijnego w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020.

Rok 2013 członkowie Loży zakończyli tradycyjnym spotkaniem świątecznym, podczas którego życzyli sobie szczęśliwego Nowego Roku 2014.

Loża Siedlecka - rok 2012

2012 r. był dla Loży Siedleckiej okresem intensywnej pracy. Liczne spotkania integrowały, wspierały środowisko biznesowe oraz dostarczały teoretycznej i praktycznej wiedzy przydatnej w rozwoju przedsiębiorczości w regionie.

Członkowie BCC gościli przedstawicieli władz regionu, organizacji biznesowych i pozarządowych, przedstawicieli mediów – telewizji, radia i prasy. Przedsiębiorcy spotkali się m. in. z posłem na Sejm RP Cezarym Kucharskim, wicemarszałkiem województwa lubelskiego Sławomirem Sosnowskim, dyrektorem Delegatury CBA w Warszawie Arturem Grendą oraz dziennikarzem i publicysta ekonomicznym Tadeuszem Moszem.

Podczas licznych spotkań dyskutowano o obecnej sytuacji gospodarczej, jej wpływie na kondycję i rozwój przedsiębiorstw, zagrożeniach korupcyjnych oraz o inwestowaniu w dobie kryzysu gospodarczego.

Rok 2012 członkowie Loży zakończyli tradycyjnym spotkaniem świątecznym.

Loża Siedlecka - rok 2011

Loża Siedlecka w 2011 roku wspierała wiele inicjatyw służących środowisku biznesowemu, a liczne spotkania i konferencje integrowały środowisko przedsiębiorców. Prezes PARP Bożena Lublińska-Kasprzak zapoznała przedsiębiorców z możliwościami wsparcia działań PO IG wdrażanych przez PARP oraz omówiła źródła finansowania z programów krajowych. Podczas Łukowskiego Forum Gospodarczego zaproszeni prelegenci przedstawili temat „Zmiany jako warunek rozwoju społeczno-gospodarczego regionu”.

4 września w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach odbyła się Regionalna Gala Loży Siedleckiej BCC z okazji jubileuszu 15-lecia jej istnienia. Gala była połączona z imprezą charytatywną Grelowisko. Podczas spotkania odbyły się liczne kwesty oraz aukcje, z których dochód został przeznaczony na wsparcie instytucji potrzebujących pomocy, a w szczególności na rzecz dzieci niepełnosprawnych.

W minionym roku odbyły się w Loży Siedleckiej wyjątkowe uroczystości. Prezydent RP przyznał odznaczenia państwowe członkom Loży Siedleckiej BCC. Srebrnymi Krzyżami Zasługi zostali odznaczeni: Stanisław Przesmycki oraz Jan Wiszniewski, Brązowe Krzyże Zasługi otrzymali zaś: Alicja Nowicka, Marek Zdanowski oraz Zdzisław Skorupka.

Siedziba

Zakład Mięsny WIERZEJKI J.M. Zdanowscy Spółka Jawna
21-404 Trzebieszów, Płudy 21
tel. 25 643 75 00
fax. 25 643 75 01
e-mail: agnieszka.zdanowska@bcc.org.pl

Lista członków

Spotkania w loży siedleckiej

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL