Najważniejsze zmiany w PFRON
27.06.2016

Członkowie Loży Siedleckiej spotkali się w Łukowie. Gościem przedsiębiorców była Zofia Żuk, członek Rady Nadzorczej PFRON oraz Agata Goss, pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie. Zaproszenie przyjęli również Marek Szczerba, naczelnik Urzędu Skarbowego w Łukowie i Patryk Hanisch, naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach. Na spotkanie przybyli przedstawiciele władz lokalnych: Dariusz Stopa, starosta powiatu siedleckiego i Ryszard Szczygieł sekretarz reprezentujący Burmistrza Łukowa.

Kanclerz Marek Zdanowski rozpoczął spotkanie od przedstawienia wszystkich obecnych, następnie sekretarz Loży omówiła zasady i wyniki konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy. Zaproszeni naczelnicy Urzędów Skarbowych otrzymali wyniki ankiet, spostrzeżenia w nich zawarte mają ułatwić wprowadzenie zmian korzystnych dla urzędników i przedsiębiorców.

Zofia Żuk przedstawiła najważniejsze zmiany w PFRON. Dla wielu przedsiębiorców to temat trudny, wymagający ciągłego nadzoru. Nowe przepisy jeszcze bardziej niż dotychczasowe będą sprawiały przedsiębiorcom trudności. Agata Goss omówiła najważniejsze kierunki działań PCPR i możliwości skorzystania z różnego rodzaju pomocy przy tworzeniu stanowisk pracy, szkoleniach czy zatrudnieniu osoby do pomocy niepełnosprawnemu w firmie. Zwróciła też uwagę na nowe działanie tj. Aktywny samorząd, w ramach którego likwidowane są bariery architektoniczne oraz kierowana pomoc bezpośrednia (na prawo jazdy, na żłobek, sprzęt ortopedyczny, czesne dla studentów).

Agnieszka Zdanowska
Marek Zdanowski z naczelnikami nagrodzonych US, fot. archiwum

Marek Zdanowski z naczelnikami nagrodzonych US, fot. archiwum

Prezentacja Zofii Żuk, fot. archiwum

Prezentacja Zofii Żuk, fot. archiwum

Przedsiębiorcy z Loży Siedleckiej, fot. archiwum

Przedsiębiorcy z Loży Siedleckiej, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL