Majowe spotkanie Loży Świętokrzyskiej BCC

27.05.2022

W czwartek odbyło się spotkanie Loży Świętokrzyskiej Business Centre Club. Tematem spotkania był „Program Regionalny „Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027”. 

Zaproszeni goście:
– Katarzyna Kubicka – dyr. Departamentu EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego
– Jacek Sułek dyr. Departamentu Inwestycji i Rozwoju Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego

Spotkanie otworzyła, w imieniu Andrzeja Mochonia Kanclerza Loży Świętokrzyskiej Bożena Staniak członek Loży. Powitała uczestników spotkania, w tym zaproszonych gości oraz poinformowała, iż w dniu 30 kwietnia zmarł Marek Goliszewski, założyciel BCC i jego długoletni Prezes Zarządu. Uczestnicy spotkania uczcili pamięć zmarłego minutą ciszy.

 

Następnie Bożena Staniak wręczyła insygnia członkowskie BCC Mirosławowi Malinowskiemu, Prezesowi Zarządu Chemar Rurociągi Sp. z o.o. oraz Wojciechowi Wybrańcowi, Prokurentowi tej Spółki. Jednocześnie poinformowała, że poprzedniego dnia takie insygnia zostały wręczone przez Andrzeja Mochonia, Kanclerza Loży Tomaszowi Bierutowi, członkowi Zarządu Universal Leaf Tobacco Sp. z o.o. z Jędrzejowa.

 

Po odbyciu powyższej ceremonii głos zabrała Katarzyna Kubicka prezentując zgromadzonym założenia Europejskiego Funduszu Społecznego przeznaczonego w latach 2021-2027 dla Województwa Świętokrzyskiego. Omówiła ona główne obszary, w jakich będą wydatkowane środki z Unii Europejskiej, tj. zdrowie, edukacja, ekonomia społeczna i rynek pracy. Wskazała, że na ostateczny kształt programów EFS i wielkość wsparcia będą miały wpływ takie czynniki jak wynik negocjacji rządu z KE Umowy Partnerstwa, negocjacje Zarządu Woj. Świętokrzyskiego z KE oraz wojna na Ukrainie, która może spowodować przeznaczenie części kwot z programu na potrzeby uchodźców.

Następnie głos zabrał Jacek Sułek, który omówił planowane formy wsparcia inwestycyjnego dla firm z regionu świętokrzyskiego ze środków UE. Przedstawił główne priorytety w tym obszarze takie jak „Konkurencyjna gospodarka” i ”Region przyjazny dla środowiska” oraz wskazał działania zaplanowane dla tych priorytetów, podmioty uprawnione do składania wniosków o wsparcie oraz główne zasady naborów.

Uczestnicy pytali prelegentów o rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o wsparcie oraz planowane terminy naborów. Po zakończeniu części oficjalnej goście udzielali uczestnikom spotkania indywidualnych konsultacji.

W ramach spraw różnych Bożena Staniak poinformowała, że Wojciech Krawczyk, Prezes Zarządu Universal Leaf Tobacco Sp. z o.o., członek Loży Świętokrzyskiej zaprosił pozostałych członków Loży do siedziby Spółki w Jędrzejowie. Jednocześnie w dniu 22 czerwca zaplanowano spotkanie integracyjne Loży przy grillu. Odbędzie się ono koło Leśnego Dworu przy ul. Szczepaniaka.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL