Międzysektorowy Okrągły Stół na rzecz wsparcia integracji na rynku pracy osób z Ukrainy

24.11.2022
Międzynarodowa Organizacja do Spraw Migracji (IOM Polska) oraz Business Centre Club zorganizowały pierwsze spotkanie Międzysektorowego Okrągłego Stołu na rzecz wsparcia integracji na rynku pracy osób z Ukrainy objętych ochroną czasową w Polsce.

– Chciałbym podzielić się z państwem refleksją osobistą. Ja też byłem uchodźcą – wyjechałem w przeddzień stanu wojennego i wróciłem do Polski po dziesięciu latach. Oczywiście nie można tego porównywać do sytuacji uchodźców z Ukrainy, ale wiem, co to znaczy być na obcej ziemi bez znajomości języka, bez pieniędzy, bez pracy, po prostu w trudnej sytuacji. Tym bardziej cieszę się, ze nasza dzisiejsza konferencja jest okazją do wypracowania dobrych rozwiązań, szczególnie, że mamy tu do czynienia z synergią w postaci współpracy administracji rządowej, instytucji pozarządowych i organizacji przedsiębiorców – powiedział otwierając obrady Jacek Goliszewski, prezes BCC.

 

Wykazaliśmy solidarność w czynach przyjmując około 1,4 miliona Ukraińców, którzy schronili się u nas przed wojną. Jednak sama solidarność nie wystarczy. Potrzebujemy systemowego wsparcia i dobrej polityki migracyjnej. Dlatego też siadamy dziś przy okrągłym stole. Dla nas Polaków okrągły stół to symbol zaufania ale też miejsca pracy na rzecz wspólnego dobra. Jak podają statystyki ochronę w Polsce otrzymało 1.36 miliona uchodźców wojennych z Ukrainy.

Zatrudnienie w znalazło już 430 tysięcy uchodźców. Napotkaliśmy przy tym wiele barier o których będziemy dziś zapewne rozmawiać. Pokonujemy te bariery, bo my przedsiębiorcy uważamy, że obecność tak dużej liczby uchodźców może mieć pozytywny wpływ na rynek pracy pod warunkiem, że stworzymy ku temu odpowiednie warunki. Doskonale rozumieją to firmy zrzeszone w Bussines Centre Club. Ponad połowa naszych przedsiębiorstw zatrudnia cudzoziemców (54,5%), a prawie 70 procent z nich chce zatrudniać cudzoziemców na dłuższy czas.

 

– Docenimy inicjatywę nowej ustawy, która spełnia od dawna wysuwany przez BCC postulat ujednolicenia przepisów, stworzenie jednego aktu prawnego dotyczącego zatrudnienia cudzoziemców. W obecnej sytuacji musimy rozmawiać o barierach transgranicznych, utrudnieniach w delegowaniu cudzoziemców zatrudnianych przez polskie firmy. Pilnie potrzebne są programy kształcenia, by wykorzystać potencjał w zawodach, które w Polsce są deficytowe  – mówiła podczas debaty Joanna Torbe, ekspertka BCC ds. prawa pracy.

 

– Wyzwaniem jest zapewnienie uchodźcom legalnego zatrudnienia i godnych warunków pracy. Jako przedsiębiorcy jesteśmy gotowi do wspierać wszystkie działania w tym zakresie. I jestem przekonany, ze podczas okrągłego stołu wypracowaliśmy dobre rekomendacje – podsumował konferencję prezes Jacek Goliszewski.

 

Celem międzysektorowych spotkań okrągłego stołu jest diagnoza wyzwań oraz mapping realizowanych działań, a także wypracowanie szczegółowych rekomendacji oraz propozycji rozwiązań, które mogłyby być użyteczne przy tworzeniu średnio i długoterminowej strategii integracyjnej w obszarze rynku pracy i inkluzji społecznej na poziomie krajowym i lokalnym. Spotkania będą służyły wzmocnieniu zaangażowania i współpracy między różnymi uczestnikami wspierającymi proces integracji, w tym organizacjami pracodawców, organizacjami pracowników, administracją samorządową i rządową, organizacjami pozarządowymi i międzynarodowymi i tym samym zwiększenie skuteczności działań ułatwiających włączenie uchodźców na rynek pracy.

Więcej na portalu IOM >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL