Nauka i biznes: czas na partnerstwo strategiczne – eksperci BCC na spotkaniu z Ministrem Nauki

11.07.2024

9 lipca eksperci BCC uczestniczyli  w spotkaniu z Ministrem Nauki Dariuszem Wieczorkiem na temat polepszenia współpracy nauki z biznesem.

Podczas spotkania dyskutowano na temat wyzwań, które stoją przed środowiskami oraz o perspektywach ich rozwoju. Zwrócono uwagę na konieczność wzmocnienia partnerstwa strategicznego pomiędzy uczelniami a przedsiębiorstwami. 

Minister Dariusz Wieczorek podkreślił, że współpraca nauki z biznesem jest kluczowa dla rozwoju innowacyjności i konkurencyjności gospodarki. Wymaga ona nie tylko lepszego zrozumienia wzajemnych potrzeb i oczekiwań, lecz także skutecznych mechanizmów wspierających tę kooperację.

Obecne prace nad nowelizacją ustawy o szkolnictwie wyższym stwarzają unikalną szansę na zacieśnienie współpracy między przedsiębiorcami a środowiskiem naukowym w Polsce.  Minister Wieczorek wskazał, że planowane zmiany mają na celu również wprowadzenie rozwiązań sprzyjających lepszej kooperacji tych dwóch sektorów.

Jak podkreśla Mirosław Kasprzak, ekspert BCC i pełnomocnik Ministra Nauki ds. współpracy z biznesem jednym z priorytetów jest stymulowanie współpracy między sektorem nauki a otoczeniem społeczno-gospodarczym.  Współpraca ta jest istotna zwłaszcza w obliczu wyzwań związanych z koniecznością poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki, w szczególności z transformacją energetyczną i cyfrową.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL