(Nie)widzialni

02.03.2023

„(Nie)widzialni” to projekt realizowany przez Fundację StwardnienieRozsiane.Info pod patronatem Business Centre Club. Jest wynikiem konsultacji Fundacji StwardnienieRozsiane.Info – organizatora kampanii – z ekspertami i środowiskami pacjentkami oraz licznych rozmów z wieloma osobami doświadczającymi niewidocznej niepełnosprawności. Dołączyło do niego już kilkudziesięciu partnerów z Warszawy, Gdańska, Gdyni, Sopotu, Katowic, Torunia, Lublina, Rzeszowa, Bytomia, Olsztyna, Szczecina, Sosnowca czy Białegostoku.

Cel „(Nie)widzialnych” to budowa świadomości społecznej nt. niewidocznej niepełnosprawności oraz wsparcie osób, które jej doświadczają. Mimo przeszkód, które stawia przed nimi gorszy stan zdrowia, starają się one żyć aktywnie, pracować, realizować codzienne obowiązki zawodowe i prywatne. Nie zawsze jednak są w stanie to robić bez wysiłku, bo bywają dni, gdy czują się gorzej. Wtedy też, np. kiedy korzystają z komunikacji miejskiej, słyszą: „Taki młody, a starszemu człowiekowi miejsca nie ustąpi”. A przecież nieustąpienie miejsca w autobusie czy skorzystanie z usługi poza kolejką nie musi być dowodem braku dobrego wychowania, tylko poważnych problemów ze zdrowiem. Tak samo, jak chwiejny krok osoby wysiadającej z samochodu nie zawsze jest efektem wypitego alkoholu, a gorsze wyniki w pracy czy niewywiązywanie się z obowiązków nie oznaczają braku zaangażowania.

– Kampania „(Nie)widzialni” wychodzi naprzeciw tym problemom. Projekt, który właśnie wystartował w całej Polsce, jest podzielony na etapy. W pierwszych tygodniach kluczowymi działaniami będzie kampania informacyjna w mediach oraz Internecie. Dodatkowo sukcesywnie realizowane będą też szkolenia u partnerów projektu, przeprowadzane przez nasz zespół, który pomoże sprawnie wdrożyć projekt w danej organizacji czy instytucji – mówi Monika Łada, prezes Fundacji StwardnienieRozsiane.Info. I dodaje, że dzięki szkoleniom, gdy u partnera projektu pojawi się osoba z niewidoczną niepełnosprawnością i potrzebująca wsparcia, przygotowani do tego pracownicy będą wiedzieli, jak reagować i co zrobić, by ich pomoc była skuteczna.

Oprócz podejmowanych przez fundację działań informacyjnych nt. niewidocznych niepełnosprawności, szkoleń czy webinarów, dostępne będą również specjalne emblematy, czyli „symbole” projektu. Stworzone zostały dla osób chcących zasygnalizować, że w danym momencie potrzebują wsparcia np. przepuszczenia w kolejce. Będzie je można otrzymać w placówkach, które zdecydowały się zostać partnerami projektu, jak również będzie można pobrać je z sieci. Od drugiej połowy marca będą dostępne w formie elektronicznej na stronie www kampanii i na platformie SeniorApp (partner kampanii), poprzez którą organizacje zainteresowane szkoleniami „(Nie)widzialnych” będą mogły wybrać dogodny dla nich termin konsultacji. Udział w projekcie oraz korzystanie z emblematów jest bezpłatne i dobrowolne.

Więcej informacji >>

Facebook >>

Instagram >>

Twitter >>

 

Kontakt : Kamila Tyniec, +48 500 690 965, k.tyniec@bepr.pl

 


 

Fundacja StwardnienieRozsiane.Info

Organizacja założona w 2018 r. przez osoby ze stwardnieniem rozsianym. Od kilku lat wspiera chorych na SM: poważną, nieuleczalną chorobę neurologiczną, która co roku jest diagnozowana u ok. 2 tys. Polaków. Szczególny nacisk kładzie na liczne projekty edukacyjne, rozpowszechnianie wiedzy i zwiększanie świadomości na temat SM. Organizuje cykliczną ogólnopolską konferencję dla osób chorych na SM, ich rodzin i bliskich, pn. „SM – i co z tego…?”. Prowadzi też forum, na którym pacjenci dzielą się swoimi przemyśleniami i wątpliwościami, a także udzielają sobie wsparcia. Zespół Fundacji tworzy kampanie informacyjne nt. SM i niepełnosprawności, udziela też porad w formie telefonicznej i mailowej. Fundacja jest członkiem Rady Organizacji Pacjentów przy Rzeczniku Praw Pacjenta i Forum Organizacji Pacjentów przy NFZ oraz Organizacją Pożytku Publicznego (OPP). KRS: 0000761727.

 

 

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL