O książce „Mój Sandomierz” w Loży Świętokrzyskiej

18.03.2022

W Kielcach odbyło się spotkanie Loży Świętokrzyskiej Business Centre Club, którego tematem była prezentacja książki „Mój Sandomierz” autorstwa Stanisława Adamczaka, byłego rektora Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, członka Loży Świętokrzyskiej BCC.

Wśród zaproszonych gości byli: prof. Stanisław Adamczak, były rektor Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz dr Cezary Jastrzębski, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Spotkanie rozpoczął Andrzej Mochoń, Kanclerz Loży Świętokrzyskiej BCC. Powitał on zaproszonych gości oraz pozostałych uczestników spotkania, a następnie wręczył dyplom laureatowi konkursu Firma Dobrze Widziana – Michałowi Cielibale, właścicielowi Biura Rachunkowego Biurex.

Następnie Kanclerz oddał głos dr Cezaremu Jastrzębskiemu, który dokonał wprowadzenia do wystąpienia prof. Stanisława Adamczaka. Poinformował on uczestników spotkania o najważniejszych wydarzeniach z życia Stanisława Adamczaka i okolicznościach powstania książki „Mój Sandomierz”.

Po wystąpieniu Cezarego Jastrzębskiego głos zabrał Stanisław Adamczak, który zaprezentował najważniejsze tezy z książki „Mój Sandomierz”, ilustrując swe wystąpienie slajdami przedstawiającymi fragmenty książki i najciekawsze fotografie w niej zamieszczone. Na jednej z fotografii Marek Staniak, Dyrektor Loży rozpoznał motorówkę, którą w 2010 r. podarował jednemu z kolegów z Sandomierza do wykorzystania w czasie wielkiej powodzi do przewozu żywności dla mieszkańców zalanych domów. Uczestnicy spotkania pytali o plany dotyczących następnych publikacji autora, o podziemia znajdujące się pod starą częścią Sandomierza oraz o ciekawe szczegóły z życia.

W ramach spraw różnych przedstawiono plan działań Loży na kolejne miesiące I półrocza oraz poinformowano o możliwości udziału przedstawicieli firm członkowskich w spotkaniu ze specjalistami z zakresu cyberbezpieczeństwa z firmy SOC360.

W końcowej części spotkania członkowie Loży otrzymali książki „Mój Sandomierz” z autografami jej autora.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL