O polityce gospodarczej w RDS

26.08.2022

Odbyło się posiedzenie Prezydium Rady Dialogu Społecznego (RDS). W spotkaniu wzięła udział m.in. minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. BCC reprezentowali wiceprzewodniczący RDS, wiceprezes BCC dr Łukasz Bernatowicz oraz sekretarz RDS, wiceprezes BCC Zbigniew Żurek.

W pierwszej części spotkania strona rządowa przedstawiła skorygowany plan finansowy Rady. Następnie omawiano wyniki prac Zespołu RDS ds. Polityki gospodarczej i rynku pracy, w tym m.in.:
– projekt zmian w ustawie o ruchu drogowym (nowe zasady prowadzenia badań technicznych pojazdów),
– projekt zmian ustawy o prawach konsumentów,
– problemy firm o wysokiej energiochłonności.
Mówiono także o uchwałach niektórych wojewódzkich RDS (kielecka, katowicka, małopolska); sprawy w nich poruszone postanowiono przekazać z wnioskami ich realizacji właściwym ministerstwom.
W dalszej części posiedzenia przyjęto informację Zespołu Sekretarzy na temat aktualnego stanu prac nad projektem nowelizacji ustawy o RDS. Kolejne spotkanie w tej sprawie przewidziane jest na 31 sierpnia 2022 r.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL