O zmianach w Kodeksie

30.04.2012

Przedsiębiorcy zrzeszeni w Lożach: Siedleckiej, Olsztyńskiej i Białostockiej, spotkali się w Lidzbarku Warmińskim. Temat wspólnego posiedzenia brzmiał: „Zmiany w Kodeksie pracy jako narzędzie poprawy konkurencyjności polskiej gospodarki”. Obecny był również Zenon Chodowiec, prezes Wschodniej Izby Gospodarczej w Siedlcach.

Dyskutowano o obecnie obowiązującym Kodeksie pracy i zmianach proponowanych przez ekspertów BCC. Wyrażano zastrzeżenia do poszczególnych artykułów, oceniano nowe założenia.

Podczas spotkania odbyło się również uroczyste wręczenie Międzynarodowych Legitymacji Członkowskich BCC.

Maruisz Toporowicz
Spotkanie Lóż odbyło się Lidzbarku Warmińskim, fot. archiwum

Spotkanie Lóż odbyło się Lidzbarku Warmińskim, fot. archiwum

Kanclerz Loży Siedleckiej Zofia Żuk, rozdaje legitymacje, fot. archiwum

Kanclerz Loży Siedleckiej Zofia Żuk, rozdaje legitymacje, fot. archiwum

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL