Okrągły Stół Donorów dla odbudowy Ukrainy

26.04.2023

24 kwietnia, w ramach Europejskiego Kongresu Gospodarczego, odbyło się posiedzenie Okrągłego Stołu Donorów dla odbudowy Ukrainy. W gronie ekspertów, ambasadorów oraz przedstawicieli ONZ, administracji publicznej i biznesu omówione zostało zaangażowanie wielu sektorów i branż w odbudowę Ukrainy, koordynowaną przez biuro United Nations Office for Project Services w Polsce.

Powojenna odbudowa Ukrainy to wieloletnie wyzwanie wymagające zaangażowania ONZ oraz społeczności międzynarodowej. Podczas posiedzenia szczególna uwaga poświęcona została następującym zagadnieniom:

  • Pakiety pomocy, zobowiązania, współpraca najbardziej aktywnych krajów.
  • Polska i Europa Centralna jako zaplecze i hub procesu odbudowy.
  • Rola UNOPS Poland we wdrażaniu programów opartych na systemie zamówień publicznych ONZ.
  • Warunki uporządkowanego włączenia sektora prywatnego do wieloletnich programów usuwania zniszczeń, odbudowy i modernizacji ukraińskiej infrastruktury.

Więcej informacji na ten temat udzieli Państwu ekspert BCC ds. giełdy i rynków kapitałowych Jarosław Grzywiński, który uczestniczył w posiedzeniu – jaroslaw.grzywinski@bcc.org.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL