Opinia BCC nt. ustawy o fundacji rodzinnej

09.01.2023

BCC wyraziło opinię na temat ustawy o fundacji rodzinnej, którą skierowaliśmy do Senatu. Prócz wielu podatkowych propozycji legislacyjnych zgłoszonych przez mec. Pawła Tomczykowskiego, eksperta BCC, wskazaliśmy na kluczową dla właścicieli nieruchomości rolnych sprawę uprawnień KOWR do nabycia nieruchomości rolnych, akcji i udziałów w spółkach posiadających nieruchomości rolne, które przenoszone będą na fundację rodzinną.

W ocenie mec. Agnieszki Krysik, ekspertki BCC i przewodniczącej Komisji BCC dla Rodzinnych, jest to nadmierne przyznanie uprawnień KOWR (Skarbowi Państwa), w sytuacji gdy fundacja rodzinna traktowana winna być jak osoba bliska fundatora. Pozbawienie KOWR uprawnień w tym przypadku nie rozszczelnia systemu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego a w sposób podstawowy pozwala zachować prawa do majątku rodzinnego, które to prawa będzie skupiać fundacja. Brak zgody KOWR na zmiany przepisów w kontynuowanym procesie legislacyjnym (aktualnie Senacie RP) spowoduje, że – jeżeli przepisy się nie zmienią – wielu fundatorów (właścicieli majątków ziemskich, gruntów rolnych, gospodarstw rolnych) nie zdecyduje się na wykorzystanie fundacji w procesie sukcesji. Nie o to chodziło ustawodawcy i środowisku firm rodzinnych na etapie projektowania przepisów.

Opinia BCC do ustawy z dnia 14 grudnia 2022 r.

Apel Komisji „BCC dla Rodzinnych” w sprawie ustawy

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL