15 pytań do Premiera

23.03.2022

Panie Premierze, zapowiada Pan tarczę antyputinowską.

W związku z kryzysową sytuacją mamy do Pana następujące pytania:

1. Czy i kiedy polskie firmy ze wschodnich rynków otrzymają rekompensaty w związku z nakładanymi na Rosję i Białoruś sankcjami?

2. Czy rząd wesprze płynność firm działających na wschodnich rynkach? Już obecnie wielu przedsiębiorcom cofane jest kredytowanie oraz rosną koszty zabezpieczeń finansowych.

3. Kiedy zostaną uruchomione budżetowe fundusze promujące przenoszenie aktywności przedsiębiorstw na inne rynki?

4. Czy rząd planuje wsparcie dla firm transportowych, które w związku z wojną mają zerwane łańcuchy dostaw i doświadczają odpływu pracowników? W polskich przedsiębiorstwach kierowcy z Ukrainy stanowią 10-20% wszystkich kierowców. Do Ukrainy wróciło ok. 30 000 kierowców.

5. Czy polski rząd będzie postulował zawieszenie pakietu mobilności UE w transporcie do czasu ustabilizowania się sytuacji wywołanej wojną? Sam pakiet mobilności generuje dzisiaj 5–10% wzrost cen transportu.

6. Czy w ramach nowelizacji specustawy zostaną usunięte ograniczenia ilościowe w zatrudnianiu pracowników z Ukrainy? Błędnie założono, że właściwym rozwiązaniem jest wprowadzenie limitu liczby obywateli Ukrainy, którym dana firma może powierzyć wykonywanie pracy proporcjonalnie do liczby wszystkich zatrudnionych osób.

7. Kiedy nadejdzie oczekiwane wsparcie dla branży hotelarskiej, która nie podniosła się jeszcze finansowo po pandemii? Spadło zainteresowanie wykorzystaniem miejsc hotelowych. Utrzymywanie pracowników jest nierentowne. Wiele pustych hoteli niesie pomoc uchodźcom mimo kłopotów finansowych.

8. Czy za embargiem na rosyjski gaz, węgiel i ropę pójdą rządowe programy przyspieszające transformację energetyczną w kierunku odnawialnych źródeł energii i energii jądrowej w Polsce? Zadeklarowane odejście od węgla, które miało zostać zrealizowane do 2049 roku, powinno nastąpić w ciągu 10 – maksimum 15 lat.

9. Jakie działania zamierza podjąć rząd w związku z ograniczeniem dostępności surowców do produkcji oraz szokowym wzrostem ceny energii i gazu dla przedsiębiorstw? To niesie ryzyko wstrzymywania produkcji, tym większe, że ustawowe limity zużycia gazu dla poszczególnych stopni zasilania zostały znacznie obniżone w stosunku do poprzednio obowiązujących.

10. Czy i kiedy rząd wypełni europejskie warunki umożliwiające finansowanie inwestycji w ramach Krajowego Planu Odbudowy? Polska jest proponowanym przez Komisję Europejską czwartym co do wielkości beneficjentem tego programu z budżetem 58,1 mld euro. Do końca br. powinniśmy zakontraktować 70% sumy z KPO.

11. Czy i kiedy zostanie wydana wiążąca interpretacja, uznająca wojnę w Ukrainie za siłę wyższą (w rozumieniu treści umów) tak, aby przedsiębiorstwa mogły na tej podstawie modyfikować i dostosowywać uregulowania kontraktów, w tym wydłużać terminy i podwyższać ceny umowne? Niestabilność cen materiałów i kursów walut powodują, że nie do przewidzenia jest ryzyko błędu w oszacowaniu cen ofertowych do przetargów, szczególnie tych realizowanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych.

12. Czy rząd wyda urzędom kontrolującym przedsiębiorców zalecenie, aby ze względu na nieścisłości specustawy o pomocy obywatelom Ukrainy nie nakładały kary na przedsiębiorców za popełnione błędy, lecz pomagały je korygować?

13. Kiedy rząd wdroży program wspierający budownictwo mieszkaniowe, taki jak wcześniejsze „Mieszkanie dla młodych” czy „Rodzina na swoim”? Mamy 2 mln nowych mieszkańców z Ukrainy, a inwestycje mieszkaniowe odnotowują właśnie bezprecedensowe wyhamowanie. Rosną stopy procentowe, spada dostępność kredytów, mamy ogromny wzrost cen materiałów budowlanych. Inwestycje, które miały się rozpocząć w tym roku, zostaną przeniesione na lata następne. To radykalnie zmniejszy liczbę dostępnych mieszkań na rynku, zwiększy i podwyższy i tak wysokie ich ceny.

14. Kiedy rząd wystąpi do KE w sprawie przesunięcia obowiązku rozliczenia środków unijnych z bieżącej perspektywy finansowej? Wykonawcy nie są w stanie realizować inwestycji na czas ze względu na wojnę – odpływ pracowników, przerwane łańcuchy dostaw oraz skokowo rosnące ceny materiałów. Wiele inwestycji może się w związku z tym opóźnić, co grozi firmom utratą funduszy unijnych, przeznaczonych na ich realizację.

15. Czy rząd wycofa się z Polskiego Ładu? Dzisiaj polscy przedsiębiorcy walczą o przetrwanie. Polski Ład skazuje wielu z nich na porażkę. Nie będą w stanie utrzymać własnych firm, zatrudniać pracowników ani tworzyć nowych miejsc pracy dla uchodźców z Ukrainy. W obliczu wojny w Ukrainie oraz trwającej wciąż pandemii, zdaniem przedsiębiorców, konieczne jest wycofanie się z Polskiego Ładu.

15 pytań do premiera

Marek Goliszewski
prezes BCC
przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

Kontakt dla mediów:

Mirosław Kasprzak
rzecznik BCC
tel. 608 529 504
e-mail: miroslaw.kasprzak@bcc.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL