Gospodarczy Gabinet Cieni BCC apeluje do rządu RP o przyjęcie budżetu Unii Europejskiej

09.12.2020

Gospodarczy Gabinet Cieni Business Centre Club podjął uchwałę z apelem do rządu RP o przyjęcie budżetu Unii Europejskiej.

Polscy przedsiębiorcy i pracownicy znaleźli się w dramatycznej sytuacji w związku z konsekwencjami wynikającymi z pandemii COVID-19. W ciągu ostatnich 9 miesięcy gospodarka i rynek pracy otrzymały potężne ciosy a ich kondycja jest zła.

Mozolnie wypracowywane porozumienie państw członkowskich Unii Europejskiej dotyczące 1,8 bln euro to ogromna wartość dla rozwoju całej Europy, w tym dla Polski.

Weto polskiego rządu dla budżetu UE jest szkodliwe dla polskiego społeczeństwa i wywoła nieodwracalne straty.

Szczególnie dzisiaj, w dobie pandemii, niezbędna jest współpraca między krajami, ale także pomiędzy siłami politycznymi w Polsce oraz integracja podzielonego, polskiego społeczeństwa w interesie nas wszystkich i przyszłych pokoleń Polaków.

Unia Europejska jest dla nas ogromną wartością, co potwierdza od lat wysokie poparcie Polaków dla UE i obecności w niej Polski. Polacy czują się Europejczykami i chcą nimi pozostać. Obecność w strukturach UE to geopolityczne bezpieczeństwo i bezprecedensowy skok w rozwoju cywilizacyjnym naszego kraju.

Jako apolityczna organizacja ekspercka reprezentująca przedsiębiorców i dbająca o potrzeby społeczno-gospodarcze, apelujemy do rządu RP o solidarność z innymi państwami Unii Europejskiej oraz o solidarność z polskim społeczeństwem.

Apelujemy o udzielenie poparcia dla konstrukcji przyszłego budżetu Unii Europejskiej oraz sposobu jego wydatkowania w zgodzie z ustaleniami Rady Europejskiej z lipca br. obejmującymi mechanizm praworządności.

To Polska racja stanu!

Podpisali:

Marek Goliszewski
Przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

dr Łukasz Bernatowicz
Minister infrastruktury w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

Michał Borowski
Minister podatków w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

prof. Stanisław Gomułka
Minister finansów w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

dr Mieczysław Grodzki
Minister spółdzielczości w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

Anna Janczewska
Minister ds. Systemu ochrony zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

Ryszard Kalisz
Minister prawa gospodarczego w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

gen. Leon Komornicki
Minister ds. Przemysłu obronnego w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

Bożena Lublińska-Kasprzak
Minister ds. Przedsiębiorczości i innowacji w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

dr Grażyna Magdziak
Minister ds. Majątku skarbu państwa w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

Witold Michałek
Minister ds. Procesu stanowienia prawa w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

dr Wojciech Nagel
Minister ds. Ubezpieczeń społecznych w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

Ryszard Pazdan
Minister środowiska w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

dr Janusz Steinhoff
Minister gospodarki w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

Zbigniew W. Żurek
Minister prawa pracy i rynku pracy w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

Uchwała GGC BCC w sprawie apelu do rządu dot. weta dla budżetu UE

Kontakt dla mediów:

Emil Muciński
rzecznik, Instytut Interwencji Gospodarczych BCC
tel. 602 571 395, 22 58 26 113
e-mail: emil.mucinski@bcc.org.pl; instytut@bcc.org.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL