NIE dla likwidacji Lotosu! – apel Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

26.01.2022

Zarządzany dzisiaj amatorsko Orlen, sprzedając aktywa Lotosu wprowadza mocnych i bardzo profesjonalnych konkurentów do Polski, znacznie osłabiając swoją pozycję zarówno na rynku hurtowym jak i detalicznym. Likwiduje przy tym strategiczną firmę sektora naftowego polskiej gospodarki – firmę bardzo dobrze prosperującą i będącą wśród dwudziestu największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w indeksie WIG 20.

Zdaniem Gospodarczego Gabinetu Cieni Business Centre Club, z punktu widzenia interesu Skarbu Państwa ta transakcja nie ma jakiegokolwiek uzasadnienia. Podstawowym warunkiem przejęć i łączenia firm jest zdobycie dodatkowego udziału w rynku. Przy opisywanej transakcji następuje zmniejszenie udziałów w rynku i oddanie jego dynamicznego fragmentu firmom zagranicznym. Za 30% rafinerii, w którą po 2005 r. zainwestowano prawie 10 mld zł, Skarb Państwa otrzyma kwotę 1,15 mld zł. Orlen sprzedaje 417 świetnie działających, dużych stacji benzynowych Lotosu informując, że sam nabywa na Węgrzech i Słowacji 185 stacji znacznie mniejszego formatu. Oceniamy, iż nie jest to ekspansja ale degradacja. Nie jest to wzmocnienie rynkowej pozycji Orlenu, lecz jej znaczące osłabienie. Ma miejsce marnotrawstwo publicznego majątku oraz likwidacja nowoczesnej polskiej firmy mającej dobry potencjał rozwojowy.

Transakcja zaprezentowana przez PKN Orlen to nie uzasadniona fuzja, lecz nieracjonalna wyprzedaż aktywów Lotosu!

W demokratycznym państwie, poważny majątek skarbu państwa, generujący znaczny wkład do budżetu centralnego i budżetów lokalnych, dający pracę i satysfakcje tysiącom swoich obywateli, nie powinien być w taki sposób traktowany! To rażący przykład marnotrawstwa majątku narodowego. Tylko zdecydowane argumenty i ekonomia, a nie strategiczne wizje ludzi niekompetentnych, powinny decydować o zmianach na dekady lat. Ponieważ nie ma jakichkolwiek argumentów ekonomicznych, zdaniem ekspertów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC należy je przy tak poważnych wątpliwościach zaprezentować szczegółowo, tj. ile i gdzie polska gospodarka zyska na tej transakcji?

Rynkowe tło transakcji

PKN Orlen ujawnił w ubiegłym tygodniu, że uzgodnił z partnerami „pakiet działań” dotyczących „fuzji z Grupą Lotos”. Z przedstawionych informacji wynika, że dokonano w tej sprawie wielu wstępnych uzgodnień:

· 30% udziałów w rafinerii należącej do gdańskiego koncernu naftowego Lotos, a także spółkę hurtową i część obejmującą paliwa lotnicze zostanie sprzedane saudyjskiemu koncernowi Saudi Aramco, za kwotę około 2,2 mld zł.

· 417 stacji paliw, za kwotę 610 mln dolarów dla węgierskiej firmy MOL. Również Lotos Biopaliwa w Czechowicach-Dziedzicach dla firmy Rossi Biofuel.

· część logistyki paliwowej i asfaltów, dziewięć terminali paliw oraz dwa zakłady produkcyjne w Jaśle i Czechowicach-Dziedzicach za około 450 mln zł. przejmie polska firma Unimot.

Podpisano również wieloletnią umowę (wstępną?)na zakup ropy naftowej od firmy Saudi Aramco w ilości do 327 tysięcy baryłek dziennie, to jest do 20 mln ton rocznie. Przy dzisiejszej cenie jednej baryłki ropy BRENT 86,5 dolara, to jest kontrakt na poziomie ponad 50 mld zł rocznie.

Koncern Saudi Aramco płacąc tylko trochę więcej niż jeden miliard złotych za 30% w rafinerii uzyskuje dostęp do 50% rynku hurtowego w Polsce i dostawy na rynek Polski i Czech własnej ropy naftowej do 20 mln ton rocznie. Nie znamy uzgodnień szczegółowych, jednak znając metody negocjacyjne strony arabskiej można domniemywać, że pełen zwrot z inwestycji na tej transakcji saudyjski koncern osiągnie zapewne już w pierwszym roku.

Prezes Orlenu, jako sukces polskiej strony, wskazuje dostęp do wiedzy technologicznej petrochemii – B&R, ale przecież nie za darmo. Taką wiedzę na najwyższym światowym poziomie Lotos uzyskał nieodpłatnie od firm amerykańskich podpisując umowę offsetową z Lockheed Martin.

W jednym z licznych wywiadów, których udzielał w ostatnim czasie prezes Daniel Obajtek mówił: „Bez fuzji, przy obecnej polityce klimatycznej UE, Lotosowi groziłoby zamknięcie. Sam w sobie nie ma żadnego potencjału do rozwoju. Orlen też byłby słabszy”. Ta opinia dowodzi nieprofesjonalizmu lub nieodpowiedzialności. Przypominamy iż w październiku 2015 r. została opracowana przez zarząd Lotosu, pod kierownictwem Pawła Olechnowicza, zatwierdzona przez ówczesną Radę Nadzorczą, „Strategia rozwoju do roku 2020 i kierunki rozwoju do roku 2030”. W dokumencie były zapisane kierunki ekspansji biznesowej z konkretnymi programami inwestycyjnymi i sposobem finansowania rozwoju. Lotos przed 2030 r. miał osiągnąć poziom przychodów 100 mld zł rocznie. I nic się nie zmieniło w tym zakresie, poza tym, że ktoś zdecydował, że nie ma być Lotosu i już!

Uważamy, że byłaby to jedna z najbardziej brzemiennych w kosztowne skutki decyzja w 30-leciu polskiej transformacji.

Apelujemy do rządu aby się z niej wycofał!

Apel Gosp. Gabinetu Cieni BCC w sprawie sprzedaży Lotosu przez Orlen

Podpisali:

MAREK GOLISZEWSKI
przewodniczący – premier Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

DR ŁUKASZ BERNATOWICZ
minister infrastruktury w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

PROF. STANISŁAW GOMUŁKA
minister finansów w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

DR MIECZYSŁAW GRODZKI
minister ds. spółdzielczości w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

ANNA JANCZEWSKA
minister ds. systemu ochrony zdrowia w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

GEN. LEON KOMORNICKI
minister ds. przemysłu obronnego w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

RYSZARD KALISZ
minister ds. prawa gospodarczego w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

WITOLD MICHAŁEK
minister ds. procesu stanowienia prawa w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

RYSZARD PAZDAN
minister środowiska w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

DR JANUSZ STEINHOFF
minister gospodarki w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

ZBIGNIEW W. ŻUREK
minister ds. prawa pracy i rynku pracy w Gospodarczym Gabinecie Cieni BCC

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL