Piątkowa decyzja Prezydenta Andrzeja Dudy oddala o wiele miesięcy perspektywę otrzymania przez Polskę środków z KPO

14.02.2023

Prezydent Andrzej Duda zaapelował do sędziów Trybunału Konstytucyjnego o niezwłoczne zajęcie się nowelą ustawy o Sądzie Najwyższym.

Zależy mi na jak najszybszym uruchomieniu środków z Krajowego Planu Odbudowy, które są potrzebne do rozwoju polskiej gospodarki, dlatego podjąłem decyzję o skierowaniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego w trybie prewencyjnym. – powiedział Prezydent Andrzej Duda.

 

Piątkowa decyzja Prezydenta oddala o wiele miesięcy perspektywę otrzymania przez Polskę środków z KPO. Zamiast oczekiwanego przez biznes szybkiego wdrożenia ustawy, mamy skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego z prośbą Prezydenta o niezwłoczne zajęcie się tą ważną ustawą.

Tymczasem szybkiego rozpoznania raczej nie będzie i to z dwóch zasadniczych powodów. Po pierwsze ilość rozstrzygniętych przez TK spraw z roku na rok jest coraz mniejsza, a w Trybunale znajdują się ciągle jeszcze nierozstrzygnięte sprawy, które wpłynęły w 2014. Po drugie w TK istnieje obecnie wewnętrzny spór między sędziami co do tego, czy obecna Prezes TK nadal pełni tę funkcję. Jest to o tyle istotne, że w kwestii zgodności z Konstytucją ustawy o Sądzie Najwyższym TK zobligowany jest orzekać w pełnym składzie, co w związku ze sporem może być utrudnione.

Jednocześnie istnieje poważne ryzyko stwierdzenia niezgodności z Konstytucją zaskarżonej ustawy. Ustawa zawiera bowiem rozwiązania, które budzą wątpliwości natury prawnej. W przypadku potwierdzenia się tych wątpliwości, proces legislacyjny będzie musiał być wdrożony od początku, co oczywiście zajmie czas.

Zatem w tak ważnej dla przedsiębiorców i całej gospodarki sprawie, politycy niestety zawiedli. – powiedział Radosław Płonka – ekspert BCC ds. gospodarki.

Zgodnie z nowelizacją, sprawy dyscyplinarne i immunitetowe sędziów ma rozstrzygać Naczelny Sąd Administracyjny, a nie jak dotąd Izba Odpowiedzialności Zawodowej Sądu Najwyższego. Nowela zakłada także zasadnicze zmiany dotyczące niezawisłości i bezstronności sędziego. NSA ma rozstrzygać tzw. sprawy immunitetowe sędziów wszystkich sądów, w tym zezwalać na pociągnięcie sędziów oraz asesorów sądowych do odpowiedzialności karnej i ich tymczasowe aresztowanie.

Ustawa nie będzie obowiązywała, dopóki Trybunał Konstytucyjny nie wypowie się na temat jej zgodności z konstytucją.

Zwracam się z apelem do sędziów Trybunału Konstytucyjnego o niezwłoczne zajęcie się tą ważną ustawą i prace nad nią w poczuciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo prawne i ekonomiczne Polek i Polaków. – powiedział Prezydent.

Dodatkowe informacje: Radosław Płonka, ekspert BCC ds. prawa gospodarczego

tel. 501 177 515, e-mail: radoslaw.plonka@bcc.org.pl

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL