SEJMOWA KOMISJA POPARŁA WORK LIFE BALANCE

09.02.2023

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny jednogłośnie poparła nowelizację Kodeksu Pracy, której celem jest wdrożenie unijnych dyrektyw dotyczących work-life balance.

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny pozytywnie zaopiniowała projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Zmiany mają na celu wdrożenie dwóch unijnych dyrektyw, dotyczących tzw. work-life balance. Nowe regulacje, wiążące się między innymi z koniecznością wprowadzenia do polskiego prawa przepisów dotyczących uprawnień rodziców i elastycznej organizacji pracy, zakładają m.in. zmiany w urlopach rodzicielskich.

Bieżący rok, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami BCC, będzie przebiegał pod znakiem zmian w prawie pracy. Po nowych regulacjach dotyczących pracy zdalnej przychodzi czas na wdrożenie przepisów wspólnotowych. Te ostatnie wychodzą naprzeciw pracownikom nie tylko w aspektach macierzyństwa, ale również w obszarach związanych z czasem pracy. Pracownicy zyskają dodatkowe dni wolne, inaczej będą też rozlokowane przerwy w pracy. Wdrażane zmiany współgrają ze zmieniającym się popandemicznym rynkiem pracy, na którym oczekiwania pracowników bardzo się zmieniły.

Przepisy te zapewne będą przyjmowane w trybie przyspieszonym, bo czas na ich implementację już minął. – podkreśla Joanna Torbé-Jacko, adwokat, Ekspert Business Centre Club ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przewiduje prawo do urlopu rodzicielskiego zarówno dla matki, jak i dla ojca. Rodzicom przysługiwać ma osobno po 9 tygodni urlopu rodzicielskiego, którym nie będą mogli się dzielić, a także możliwość zwolnienia z pracy „z powodu działania siły wyższej”. Zwolnienie takie, możliwe do wykorzystania między innymi w pilnych sprawach rodzinnych, będzie przysługiwać w wymiarze 2 dni (lub 16 godzin) w roku kalendarzowym.

Nowelizacja traktuje także o możliwości skorzystania z bezpłatnego urlopu opiekuńczego – 5 dni w roku kalendarzowym.

Zgodnie z projektem wprowadzone zostanie szersze stosowanie elastycznej organizacji pracy, w tym pracy zdalnej oraz pracy w niepełnym wymiarze czasu.

Wprowadzone zostaną także nowe regulacje dotyczące umów o pracę. Pracownik, zatrudniony przez co najmniej 6 miesięcy, będzie miał prawo wystąpić o zmianę rodzaju umowy w tym na umowę o pracę na czas nieokreślony, a także o bardziej bezpieczne i przewidywalne warunki pracy.

Ponadto wprowadzony zostanie 70-proc. zasiłek macierzyński za cały okres urlopu rodzicielskiego dla obojga rodziców. Obecnie zasiłek macierzyński wypłacany jest w wysokości 100 proc. podstawy zasiłku za pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego i 60 proc. podstawy wymiaru zasiłku za pozostałą cześć tego urlopu.

Dodatkowe informacje: Joanna Torbé-Jacko, ekspertka BCC ds. prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

tel. 792 244 012, e-mail: joanna.torbe@bcc.org.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL