Stanowisko BCC dot. projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa

27.05.2024

W związku z przekazaniem do konsultacji publicznych projektu ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz niektórych innych ustaw Business Center Club przedstawił stanowisko dotyczące kwestii postępowania w sprawie uznania dostawcy sprzętu lub oprogramowania za dostawcę wysokiego ryzyka i przewidzianego w projekcie ustawy 4- letniego okresu na wycofanie przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych typów produktów, rodzajów usług i konkretnych procesów ICT wskazanych w decyzji w sprawie uznania dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka.

W ocenie dr. Jacka Goliszewskiego, prezesa BCC, termin ten nie powinien odbiegać od 7-letniego terminu przewidzianego w stosunku do innych niż przedsiębiorcy telekomunikacyjni podmiotów, a przynajmniej należałoby powrócić do przewidzianego w poprzednich wersjach projektu KSC terminu 5-letniego.

Zapoznaj się z dokumentem >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL