Pierwsze spotkanie Grupy Technologicznej Loży Warszawskiej BCC

24.01.2022

„Im więcej otacza nas technologii, tym bardziej potrzeba nam kontaktów międzyludzkich” – John Naisbitt. Loża Warszawska BCC postanowiła połączyć technologię z kontaktami międzyludzkimi i w piątek 21 stycznia 2022 r.rozpoczęła cykliczne spotkania Grupy Technologicznej, w ramach których w gronie członków i sympatyków Loży Warszawskiej Business Centre Club oraz zaproszonych ekspertów będzie rozmawiać o najnowszych trendach technologicznych.

Spotkanie zainaugurował Cezary Gizka, kanclerz Loży Warszawskiej. Następnie Ewa Rzodkiewicz zabrała uczestników w podróż w czasie do 2000 roku, aby uzmysłowili sobie, jak bardzo zmienił się świat w ciągu ostatnich 20 lat. Uczestnicy popatrzyli na zachodzące zmiany i na nadchodzące dziesięciolecie przez pryzmat megatrendów – zjawisk o szerokim, globalnym i ponadregionalnym zasięgu, zachodzących w różnych sferach – zarówno w społecznej, ekonomicznej oraz politycznej, jak i środowiskowej i technologicznej, w tym:

• zmiany demograficzne

• gwałtowna urbanizacja

• zmiana sił ekonomicznych

• wzmocnienie jednostek

• zmiany klimatyczne i niedobory surowców

• zmiany technologiczne

Na spotkaniu mieliśmy zaszczyt gościć: Aleksandrę Przegalińską – Prorektor ds. Współpracy z Zagranicą i ESR w Akademii Leona Koźmińskiego, Sylwię Sadowską-Kado – członkinię BCC, Prezes Synergy Tech sp. z o.o., Pawła Pisarczyka – eksperta BCC ds. cyfryzacji i nowoczesnych technologii – Prezesa Atende Industries i Phoenix System, Tomasza Dreslerskiego – członka BCC, Dyrektora Enterprise w Orange Polska i Grzegorza Cichonia – Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu w TIMATE, z którymi dyskutowaliśmy wiodące trendy technologiczne, wyzwania dla społeczeństwa i biznesu wynikające z tworzenia i wdrażania nowych technologii, a w szczególności wyzwania w zakresie edukacji technologicznej dzieci, młodzieży ale też liderów i liderek biznesu.

Szczególnie dziękujemy Pawłowi Jabłońskiemu i jego zespołowi z MEETING15 sp. z o.o. za udostępnienie platformy MEETING15 i wsparcie techniczne, dzięki czemu wydarzenie odbywało się w trybie hybrydowym (offline i online).

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL