Posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

07.04.2021

W środę, 7 kwietnia br., za pośrednictwem platformy Microsoft Teams, odbyło się posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni. – To pierwsze spotkanie od niemal 4 miesięcy – powiedział Marek Goliszewski, przewodniczący Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC, otwierając posiedzenie.

Jako pierwszy głos zabrał Ryszard Kalisz, minister ds. prawa, który zwrócił uwagę na projekt ustawy dotyczącej zakazu zapłaty przez osoby trzecie poręczenia majątkowego za tych, którzy zostali zatrzymani. – Będzie to zakazane i spowoduje, że osoba zatrzymana nie będzie miała w zasadzie żadnego kontaktu z bliskimi, współpracownikami. Nikt nie nosi gotówki, którą będzie mógł pokryć zasądzone kwoty. Więc poręczenie majątkowe będzie niewykonalne, a to bardzo negatywne przejawy represji wobec przedsiębiorców – ocenił Ryszard Kalisz.

 

Minister ds. systemu ochrony zdrowia Anna Janczewska-Radwan przedstawiła rekomendacje Gospodarczego Gabinetu Cieni w dziedzinie zdrowia oraz KPO. – Wiadomo, że ten plan jest finansowany ze środków UE. Na ochronę zdrowia przewidziano 19,2 mld zł, to jest ok. 18% łącznych wydatków. Biorąc pod uwagę problemy służby zdrowia kwota ta wydaje się stanowczo za mała i pokazuje, że ochrona zdrowia nie jest priorytetem dla rządu. Naszym zdaniem konieczna jest korekta – podkreśliła Anna Janczewska-Radwan.

 

Michał Borowski, minister ds. podatków GGC BCC przypomniał, że ostatnie tygodnie upłynęły pod hasłem nowego ładu podatkowego. – Na razie nie znamy szczegółów. Ale warto zwrócić uwagę na kwestie podwyższenia kwoty wolnej od podatku. Potrzebne nam jest jednak głębsze spojrzenie na system podatkowy. Apelujemy o to niemal od samego początku i przypominamy, aby nie wprowadzać podatków w ciągu roku podatkowego, bo to bardzo ingeruje w zaplanowane już przez przedsiębiorców budżety – mówił Michał Borowski. Jako pozytywne zmiany wskazał upraszczanie pakietu VAT, tzw. slim VAT. Zdaniem ministra ds. podatków to krok w dobrym kierunku. – Może to nie są zmiany fundamentalne, ale pewne anachronizmy usuwają – ocenił minister.

 

Bożena Lublińska-Kasprzak, minister ds. przedsiębiorczości i innowacji, mówiła o tym, że w narodowym centrum badań i rozwoju pojawił się instrument, który pomoże sfinansować projekty i rozwiązania związane z pandemią, takie które pomogą usuwać np. odpady farmaceutyczne oraz narzędzie cyfrowe, które wspomogą szeroko rozumianą walkę z pandemią. – Nasza rekomendacja jest taka, żeby wsparcie poszerzyć i konkursy powtarzać. Przypomnę słowa ministra zdrowia Adama Niedzielskiego, że będziemy żyć w czasach, gdzie takie zagrożenie epidemiczne będzie permanentne – powiedziała Bożena Lublińska-Kasprzak.

 

Grażyna Magdziak, minister skarbu GGC BCC, rekomendowała zatrzymanie wszelkich praktyk repolonizacyjnych, nie wiemy bowiem, w jakim stopniu skarb państwa chce się w to zaangażować. Wyłączamy media, bo to, co dzieje się w tym obszarze, ma podłoże wyłącznie polityczne – oceniła Grażyna Magdziak. – Kolejna rekomendacja dotyczy KPO. Trudno nawet powiedzieć, że plan ten był konsultowany społecznie, odbyły się pospieszne wysłuchania. W KPO jest cały szereg inwestycji, które są niezgodne z intencjami unijnymi, jakie legły u podstaw dokumentu. Przykładem jest Centralny Port Komunikacyjny. Pandemia już zmieniała branżę lotniczą, a ten wielki projekt – nie wiemy nawet, czy potrzebny – nadal widnieje w KPO. Możemy stracić więc środki albo przy realizacji inwestycji będziemy ponosić wieloletnie koszty – dodała minister skarbu.

W kolejnej części spotkania głos zabrali także: Mieczysław Grodzki, minister ds. spółdzielczości, Ryszard Pazdan, minister środowiska, Zbigniew Żurek, minister pracy, Witold Michałek, minister ds. procesu stanowienia prawa, Janusz Steinhoff, minister gospodarki oraz Stanisław Gomułka, minister finansów.

– Ta wiedza będzie wymagała poparcia Rady Przedsiębiorczości, tak by czytelne rekomendacje przedstawić rządowi. Trzeba dotrzeć do ustawodawcy i opinii publicznej w sposób uderzeniowy, zdecydowany – podsumował premier GGC BCC Marek Goliszewski.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL