Posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

22.06.2012
W siedzibie Business Centre Club odbyło się pierwsze, zamknięte, posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

Najlepiej zostały ocenione działania w obszarach: zagospodarowanie funduszy europejskich (7 p.), gospodarka (7 p.), prawo gospodarcze (6 p.) oraz środowisko naturalne. Najbardziej krytycznie ministrowie GGC BCC ocenili działania związane z promocją polskiej gospodarki za granicą, rynkiem pracy, infrastrukturą, stanowieniem prawa w Polsce, a także regulacjami dotyczącymi rynku finansowego.

Każdy z ministrów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC przedstawił również ocenę ministrów za ich działania w danym obszarze oraz priorytety, którymi powinien w najbliższych miesiącach zająć się rząd.

Oceny wraz z uzasadnieniem oraz priorytety wskazane przez ministrów w załączeniu.

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC powstał w kwietniu, aby wspierać działania rządu służące gospodarce, inspirować i monitorować prac resortów kluczowych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. To rząd gospodarczych fachowców, będących najbliżej problemów, z którymi na co dzień zmagają się polscy przedsiębiorcy i gospodarka.

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC – więcej

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL