posiedzenie Podkomisji stałej do spraw monitorowania gospodarki odpadami

27.05.2024

 21 maja br. odbyło się w Sejmie posiedzenie Podkomisji stałej do spraw monitorowania gospodarki odpadami, które w całości poświęcone zostało tematyce systemu kaucyjnego dla opakowań na napoje.

W posiedzeniu udział wzięła pani Anita Sowińska – podsekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska oraz przedstawiciele organizacji zainteresowanych wdrożeniem w Polsce systemu kaucyjnego.

Business Centre Club reprezentował Krzysztof Hornicki – ekspert BCC ds. ochrony środowiska oraz przewodniczący Komisji BCC ds. Gospodarki Odpadami.

Podczas posiedzenia omówiony został stan przygotowań do wdrożenia w Polsce systemu kaucyjnego dla opakowań na napoje, a także, przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, projekt nowelizacji obowiązującej Ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

System kaucyjny zacznie obowiązywać w Polsce od 2025 roku i obejmie następujące rodzaje opakowań:

  • butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 litrów
  • puszki metalowe jednorazowego użytku na napoje o pojemności do 1 litra
  • butelki szklane wielokrotnego użytku na napoje o pojemności do 1,5 litra

Jednostki handlu detalicznego i hurtowego o powierzchni sprzedaży powyżej 200 m2 będą zobowiązane do pobierania kaucji od konsumentów oraz do przyjmowania opakowań po napojach i zwrotu pobranej kaucji.

Sklepy i hurtownie o powierzchni sprzedaży nie większej niż 200 m2 także będą musiały pobierać kaucję od konsumentów, natomiast zbieranie opróżnionych opakowań oraz zwrot kaucji będą dla nich dobrowolne.

Zobacz Uwagi ZP Business Centre Club do projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL