Posiedzenie Rady Biznesu AG oraz Rady Ekspertów Wydziału Medycznego AG

02.02.2023

Za nami posiedzenie Rady Biznesu AG oraz Rady Ekspertów Wydziału Medycznego Akademii Górnośląskiej w Katowicach.

Przybyłych gości przywitali JM Rektor AG dr hab. Krzysztof Szaflarski, prof. AG oraz Marta Adamczyk, prorektor ds. organizacji i rozwoju AG. Dr Tomasz Lis, prof. AG pełnomocnik Rektora ds. korelacji nauki z praktyką gospodarczą, przedstawił zebranym prezentację dotyczącą współpracy nauki i biznesu.

W trakcie spotkania podsumowano działalność Uczelni w 2022 roku oraz przedstawiono wizję rozwoju Akademii Górnośląskiej w Katowicach w 2023 roku, odbyło się również oficjalne wręczenie nowych powołań do Rady Biznesu uczelni.

Warto podkreślić, że wśród znakomitego grona członków Rady znalazł się Kanclerz Loży Katowickiej Business Centre Club, wiceprezes BCC Eugeniusz Budniok.

Listę wszystkich nowo powołanych osób można zobaczyć pod linkiem >>

Rada Biznesu jest platformą współpracy Władz Uczelni z przedstawicielami biznesu, grupującą osoby z obszaru szerokiego spektrum praktyki gospodarczej i naukowej. Członkami Rady Biznesu są wybitni menedżerowie kierujący przedsiębiorstwami i instytucjami funkcjonującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Jej rolą jest wspieranie władz Uczelni w procesie doskonalenia działalności dydaktycznej i naukowej. Członkowie Rady Biznesu opiniują programy kształcenia oraz wspierają inicjatywy mające na celu podnoszenie kompetencji zawodowych i społecznych studentów. AG nie traktuje jednak udziału w Radzie Biznesu jednostronnie, oferując ze swej strony kadrze zarządzającej przedsiębiorstw możliwość: konsultacji rozwiązań z kadrą naukową (udział w radach doradczych), a także możliwość organizacji tzw. „zamawianych” kierunków studiów, dedykowanych produktów dydaktycznych, uwzględniających specyfikę branż oraz zniżki na studia (magisterskie, licencjackie, uzupełniające i podyplomowe) i szkolenia dla pracowników.

Udział w Radzie Biznesu pozwala także na poszerzenie współpracy o kierowanie studentów AG na praktyki i staże do ww. firm, organizację wizyt studyjnych, a także opracowywanie przez studentów prac projektowych i dyplomowych związanych z problematyką i wyzwaniami istotnymi z punktu widzenia przedsiębiorstw, reprezentowanych w Radzie Biznesu AG.

Wszystkim nowo powołanym członkom Rady serdecznie gratulujemy.

Posiedzenie było też okazją do zaprezentowania Monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznych, powstałego w 2019 roku. Ten „wirtualny szpital” to obecnie najnowocześniejszy i najskuteczniejszy sposób kształcenia przyszłych kadr medycznych.

Przy tej okazji warto dodać, że kolejnym przedstawicielem Business Centre Club w strukturach uczelni jest Beata Drzazga, dziekan wydziału medycznego Akademii Górnośląskiej, doceniana i wielokrotnie nagradzana założycielka i prezes BetaMed Centrum Medyczne SA, właścicielka wielu firm m.in. Drzazga Clinic Laseroterapia & Medycyna Estetyczna i Dono da Scheggia w Polsce, BetaNest Electronics i BetaInvest LLC w Miami, wizjonerka, doradca biznesowy i życiowy, członkini wielu organizacji.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL