Posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży

26.09.2022

22 września br. odbyło się posiedzenie Zespołu monitorującego Gwarancje dla młodzieży, w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie. Business Centre Club reprezentował ekspert Klubu Marcin Frąckowiak.

Zespół stanowi organ doradczy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Ma na celu wypracowanie mechanizmu wsparcia osób młodych na rynku pracy. W trakcie spotkania ministerstwo reprezentował Sekretarz Stanu Stanisław Szwed w zastępstwie minister Marleny Maląg. Na posiedzeniu byli obecni reprezentanci poszczególnych ministerstw, organizacji przedsiębiorców oraz związków zawodowych.

W trakcie spotkania głos zabrała Ewa Flaszyńska, Dyrektorka Departamentu Rynku pracy oraz przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Z merytorycznych ustaleń posiedzenia m.in.

Zapowiadane są zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, na razie bez szczegółów. Cel to zmiana systemu wsparcia bezrobotnych osób młodych. Roboczo definiuje się te osoby jako osoby poniżej 30 r.ż.

Według Ministerstwa, sytuacja na rynku pracy w Polsce jest doskonała, bezrobocie wg EUROSTATu to ok. 2,6%, Ministerstwo twierdzi, iż w rzeczywistości ok. 4,9%. Najniższe bezrobocie: woj. wielkopolskie i śląskie. Najwyższe: podkarpackie, woj. warmińsko-mazurskie, kujawsko-pomorskie.

W ocenie ministerstwa młodym brakuje doświadczenia – to bariera. Osoby młode, poniżej 30 r.ż. najwyższe bezrobocie – Podkarpackie 24,3%, dalej Lubelskie i Pomorskie.

NEET (non in education, employment and training). Ta grupa ma być szczególnie objęta wparciem. Wyposażenie w umiejętności cyfrowe osób młodych – to zdaniem Ministerstwa ma być remedium na bezrobocie osób młodych. Oprócz tego:

Posiedzenia Zespołu Monitorującego Gwarancje dla Młodzieży mają się odbywać nie rzadziej niż raz na kwartał. Ekspert BCC Marcin Frąckowiak ocenił, że istnieje duży rozdźwięk pomiędzy pomysłami ministerstwa a rzeczywistymi potrzebami pracodawców. Wielu pracodawcom, z którymi rozmawia brakuje pracowników, nie istnieje praktycznie dobra informacja nt. ścieżek kariery na poziomie szkół. To wymagałoby przecież konsultacji z reprezentacjami pracodawców, aby zdiagnozować jakie jest zapotrzebowanie na pracowników obecnie i jakie może być w przyszłości.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL