Potrzeba radykalnych działań – jubileuszowe posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC

25.03.2013
Ministrowie ocenili działania rządu w I kw. br. na 4 pkt. w skali od 1 do 10. Najlepiej zostały ocenione działania w obszarze zagospodarowanie funduszy europejskich (6 pkt.), na rynku pracy oraz w przemyśle obronnym (również po 6 pkt na 10). Najbardziej krytycznie oceniono działania rządu związane z obszarem spółdzielczym (2 pkt.), rynkiem finansowym, infrastrukturą, ubezpieczeniami społecznymi oraz Skarbem Państwa (po 3 pkt.).

Przewodniczący GGC BCC Marek Goliszewski mówił, że obecny obraz gospodarczy wymaga radykalnych decyzji: – Naszym obowiązkiem jest krzyczeć, apelować. Rzad jest w stanie zastoju, trzeba konstruktywnej stymulacji, inaczej związkowcy zmobilzują tłumy, które pójdą na Belweder i nie będzie szans na debatę merytoryczną. Brak zdecydowanych działań (np. likwidacja przywilejów zawodowych), zemści się, będziemy musieli za to zapłacić, dlatego apelujemy o szybkie działania.

Maciej Grelowski podkreślał konieczność obrony wizerunku przedsiębiorców: – Politycy chcą nas skonfliktować ze społeczeństwem. Musimy zrobić wszystko, żeby tłumaczyć naszą rolę. Potrzeby budżetowe nie są wstydliwe, ale u nas politycy obrzydzają system obywatelom, w imię własnych małych wojen politycznych, utrwala się przekonanie, że ci, którzy mają pieniądze – przedsiębiorcy, uosabiają najgorsze cechy.

Prof. Stanisław Gomułka pochwalił rząd za powrót do myślenia o wejściu do strefy euro i za budżet unijny. Mówił o stanie finansów publicznych w tym i w przyszłym roku. – Bardzo poważnym problemem w najbliższym roku będzie deficyt sektora finansów publicznych, który z powodu inercji rządu i ministra finansów w obszarze reformowania finansów państwa i nakładającego się na to spowolnienia gospodarczego, może przekroczyć 5% PKB, czyli więcej niż ubiegłoroczny (3,5%). Trzeba liczyć się z koniecznością nowelizacji budżetu na 2013 r. i podniesieniem wielkości deficytu budżetowego. Reakcją UE będzie wtedy utrzymanie procedury nadmiernego deficytu. Ceną zaniechań rządu są rosnące: dług publiczny (846 mld zł), deficyt budżetowy (po lutym 21,7 mld zł), oraz bezrobocie (ponad 14 procent).

Mówiono także m.in. o problemach we współpracy ze stroną związkową w Komisji Trójstronnej, swoistej „manii” Ministerstwa Skarbu dot. spółki Polskie Inwestycje Rozwojowe, braku ustawy o odnawialnych źródłach energii, projektach rządowych zmian w systemie podatkowym, bardzo niepokojących przedsiębiorców.

Ministrowie apelowali do rządu, aby w obecnej niełatwej sytaucji gospodarczej szukał rozwiązań wspierających przedsiębiorców i ułatwiających im działania, a nie utrudniających im życie.

Spotkanie odbyło się w siedzibie BCC, Pałacu Lubomirskich w Warszawie.

Oceny resortów wraz z uzasadnieniem oraz priorytety wskazane przez ministrów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC w załączeniu.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL