Potrzebna długofalowa wizja państwa i gospodarki

20.09.2012
Kolejne posiedzenie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC odbyło się w czwartek, 20 września w Warszawie. Poza oceną działań rządu, ministrowie przedstawili również ocenę aktywności poszczególnych ministrów oraz wskazali priorytety, którymi powinien jak najszybciej zająć się rząd.

Ministrowie Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC ocenili działania rządu w III kwartale br. na 4 punkty w skali od 1 do 10, co oznacza ocenę niższą o 0,2 punktu wobec II kwartału 2012 r. Najlepiej zostały ocenione działania w obszarze gospodarka (7 p.) oraz zagospodarowanie funduszy europejskich (6 p.), choć w tym ostatnim przypadku nastąpił spadek o 1 punkt. Najbardziej krytycznie ministrowie GGC BCC ocenili działania związane z promocją polskiej gospodarki za granicą, cyfryzacją, a także regulacjami dotyczącymi spółdzielczości oraz rynku finansowego. Niewiele lepiej wypadły prawo gospodarcze i obszar ubezpieczeń społecznych.

Jako szczególnie niebezpieczny, w kontekście spowolnienia gospodarczego, ministrowie uznali, zapowiadany przez rząd, znaczny spadek nakładów inwestycyjnych. Członkowie Gabinetu zwrócili również uwagę, że największą bolączką w obecnym funkcjonowaniu państwa i podejściu do gospodarki, jest brak długofalowej wizji i skupianie się na doraźnych działaniach.

Gospodarczy Gabinet Cieni BCC powstał w kwietniu, aby wspierać działania rządu służące gospodarce, inspirować i monitorować prac resortów kluczowych z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości. To gabinet gospodarczych fachowców, będących najbliżej problemów, z którymi na co dzień zmagają się polscy przedsiębiorcy i gospodarka.

Film z obrad GGC BCC – wypowiedzi ministrów

Poniżej prezentujemy oceny wraz z uzasadnieniem oraz priorytety dla rządu, wskazane przez ministrów Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC.

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL