CSR jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa

NAZWA PROJEKTU:
„CSR jako narzędzie budowania pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa”


ŹRÓDŁO DOFINANSOWANIA:
POKL, poddziałanie 2.1.2


OKRES REALIZACJI:
15 grudnia 2008 – 31 stycznia 2010


KIEROWNIK PROJEKTU:
Magdalena Hołownicka


Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt zrealizowano w partnerstwie z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Forum Związków Zawodowych. Jego celem było przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii informacyjnej promującej idee społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w kontekście wizerunku firmy i przedsiębiorcy.
W ramach projektu zostały przeprowadzone badania opinii publicznej w obszarze CSR: badanie omnibus na reprezentatywnej grupie 1000 Polaków, badania przedsiębiorców oraz pracowników.

Projekt zakładał ponadto przeprowadzenie we współpracy z tygodnikiem Newsweek Polska kampanii medialnej połączonej z organizacją 16 konferencji regionalnych skierowanych głównie do przedsiębiorców.
Ważnym elementem projektu był konkurs na „Firmę Dobrze Widzianą”, który wyłonił 16 laureatów – firmy najbardziej odpowiedzialne społecznie w regionie.

Więcej o projekcie na stronie internetowej projektu

Ocena CSR

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL