Przedsiębiorcy o sytuacji na rynku pracy i problemach z pozyskiwaniem pracowników – nowy raport BCC

29.11.2023

W listopadzie zapytaliśmy przedsiębiorców, co sądzą o sytuacji na rynku pracy i z jakimi problemami, związanymi z pozyskiwaniem pracowników, mierzą się na co dzień.

Okazało się, że znaczącą większość przedsiębiorców skupionych wokół Business Centre Club dotyka na co dzień trudna sytuacja na rynku pracy i nieobce są im problemy z pozyskiwaniem pracowników. Aż 87% respondentów odczuwa je, a wg zdecydowanej większości wskazań (93%) najtrudniej jest im zdobyć pracowników wysoko wykwalifikowanych.

Katarzyna Lorenc, ekspertka BCC ds. rynku pracy, podobne spostrzeżenie zawarła w swej niedawnej opinii dotyczącej funkcjonowania szkolenictwa zawodowego w Polsce : „(…) przedsiębiorcy nie są w stanie znaleźć specjalistów branżowych i posiłkują się imigrantami oraz szkoleniem na własny rachunek np. kursy zawodowe w zakładzie pracy. Oferta potrzeb rynkowych nadal rozmija się z zapotrzebowaniem rynku na zawody wysokospecjalistyczne. Szkoły wybierają te kierunki, które można kształcić bez większego zaplecza i bazując na aktualnej kadrze nauczycielskiej.”

 

Ankietowani oczekują od rządu systemowych rozwiązań dotyczących rynku pracy, w większości są skłonni również zatrudniać migrantów (choć ta większość to zaledwie 60%), a przeszło połowa z nich wierzy, że rozwój sztucznej inteligencji pomoże w przyszłości w pozyskiwaniu pracowników i w likwidowaniu luk na rynku pracy.

 

Pobierz raport >>

 

W razie dodatkowych pytań prosimy o konktakt z Elżbietą Glapiak, dyrektorem Departamentu Analiz i Inicjatyw Gospodarczych – elzbieta.glapiak@bcc.pl

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL