Przedsiębiorstwo innowacyjne czyli jakie?

17.04.2024

 

Business Centre Club wraz z partnerami: firmą doradczą Crido oraz startupem Innciate prowadzi Badanie Innowacyjności Przedsiębiorstw, którego celem jest ocena poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 osób oraz wskazanie czynników wpływających na ich rozwój.

Weź udział w badaniu >>

Na podstawie wyników badania powstanie obszerny raport, którego premiera odbędzie się jeszcze przed wakacjami i który będzie dostępny na stronie BCC.

– Wiedza i  kompetencje przedsiębiorstw oraz będące efektem ich stosowania i  rozwoju innowacje są obecnie źródłem długookresowej przewagi konkurencyjnej na rynkach oraz wyznacznikiem ekonomicznego powodzenia. W ramach naszego badania chcemy zbadać potencjał i plany przedsiębiorstw związane z innowacyjnością. Efektem naszej analizy będzie raport na temat stanu i perspektyw innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. – mówi dr Jacek Goliszewski, prezes Business Centre Club.

Więcej >>

Kontakt: Renta Stefanowska (BCC), renata.stefanowska@bcc.pl

 


 

BADANIE POD PATRONATEM POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU

 

 

 

 

 


 

O PARTNERACH BADANIA

 

 

Business Centre Club to największa w kraju ustawowa organizacja indywidualnych pracodawców. Członkowie Klubu zatrudniają ponad 400 tys. pracowników, przychody firm to ponad 200 miliardów złotych, a siedziby rozlokowane są w 250 miastach. Na terenie Polski działają 22 loże regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami BCC – klubu przedsiębiorców są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. Więcej >

BCC Startups to prestiżowy klub kierowany do innowacyjnych przedsiębiorców i startupów, oferujący lukratywne możliwości w kluczowych obszarach rozwoju biznesu. Klub ten stanowi elitarne środowisko, które skupia się na otwieraniu nie tylko przestrzeni do współpracy, ale także na strategicznym prowadzeniu startupów ku sukcesowi. Więcej >

Innciate to koncepcja platformy transakcyjnej przeznaczonej dla przedsiębiorstw do identyfikacji startupów na różnych etapach rozwoju, wpisujących się w ich strategie rozwoju. Platforma jest oparta na technologii sztucznej inteligencji i umożliwia wiele form współpracy pomiędzy uczestnikami, zarówno na poziomie operacyjnym, tj. budowania produktów, jak i kapitałowym, tj. inwestycji. Innciate znajduje się we wczesnej fazie rozwoju i jest na etapie pozyskiwania finansowania.

CRIDO to wiodąca polska firma doradcza. Strategicznie wspiera polskich i międzynarodowych przedsiębiorców w prowadzeniu i rozwoju biznesu. Kompleksowy zakres doradztwa obejmuje obszar: prawny, podatkowy, biznesowy, digitalowy i transakcyjny (M&A). CRIDO pozyskuje także finansowanie na innowacyjny rozwój firm – zarówno ze środków publicznych, jak i z innych dostępnych źródeł.  Ponad 430-osobowy zespół CRIDO tworzą ludzie zaangażowani społecznie. W 2022 roku CRIDO powołało Fundację, która w sposób systemowy pomaga organizacjom trzeciego sektora w rozwiązywaniu ważnych problemów społecznych. W ramach wolontariatu pracowniczego i kompetencyjnego, CRIDO pomaga także szczególnie uzdolnionym dzieciom i młodzieży. Więcej >

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL