Quo vadis akcyzo?

17.04.2024
Quo vadis akcyzo? Wnioski de lege ferenda.

22 maja, godz. 9.00, Hotel Hilton, Warszawa, ul. Grzybowska 63

 

 

20 lat po wejściu naszego kraju do Unii Europejskiej polski system podatku akcyzowego możemy uznać już za dojrzały. Pierwsze lata funkcjonowania zharmonizowanej akcyzy obfitowały w przypadki, kiedy polskie przepisy były niezgodne z unijnymi regulacjami akcyzowymi. Jednakże wszystkie ewidentnie niezgodności zostały usunięte a co więcej
w ramach kolejnych nowelizacji, przede wszystkim tzw. deregulacji akcyzowej, większość nadmiernych obowiązków formalnych zostało zniesionych a przepisy, pomimo, że złożone, stały się bardziej precyzyjne i w efekcie łatwiejsze w stosowaniu.

Okres ten jednak nie był wystarczający, aby stworzyć i wdrożyć kompleksową politykę akcyzową. W tym zakresie, istotnym krokiem naprzód było uchwalenie w 2021 r. tzw. mapy akcyzowej, która określiła wysokość opodatkowania napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych na lata 2022 – 2027. Wydaje się, że po wielu latach branża napojów alkoholowych oraz branża tytoniowa uzyskały długoletni plan działania, jeżeli chodzi o wysokość opodatkowania swoich produktów.

Warto jednak popatrzeć na przyszłość polskiego systemu akcyzy, biorąc pod uwagę zawirowania na rynkach wyrobów akcyzowych związane z pandemią i wojną w Ukrainie i to, że Komisja Europejska jest na ostatnim etapie negocjacji w zakresie zmian wysokości opodatkowania paliw silnikowych oraz wyrobów tytoniowych oraz ich substytutów. Jednocześnie w ramach Krajowego Planu Odbudowy poprzedni Rząd zobowiązał się w zmiany zasad opodatkowania samochodów osobowych.

W trakcie organizowanej pod patronatem Business Centre Club konferencji eksperci akcyzowi Szymon Parulski oraz Wojciech Krok z kancelarii Parulski i Wspólnicy Doradcy Podatkowi przedstawią wyniki analiz w odniesieniu do każdej z kluczowych branż akcyzowych oraz zaproszą do dyskusji co do niezbędnych kierunków zmian i sposobu opodatkowania poszczególnych kategorii wyrobów akcyzowych. W trakcie konferencji zaprezentowany zostanie raport podsumowujący wyniki analizy oraz wnioski de lege ferendja.

Na konferencję zapraszamy przedstawicieli podatników akcyzy, którzy zajmują się produkcją i dystrybucją wyrobów akcyzowych, jak również przedstawicieli organizacji branżowych zrzeszających takich podatników.  Serdecznie zapraszamy! Ilość miejsc ograniczona.

 

REJESTRACJA

biuro@parulski.com lub (22) 118 36 23

 

AGENDA

9:30 –  10:00  Rejestracja  oraz poranna kawa lub herbata

10:00 – 10:30 Podstawowa funkcja akcyzy czy instrument do zmian zachowań?

10:30 – 11:30 Ciągły wzrost opodatkowania używek – dyskusja

11:30 – 12:30 Niewykorzystany potencjał fiskalny i społecznydyskusja

12:30 –  13:30 Obiad

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL