Razem wpływamy na zmiany

21.03.2023

 

Polska Akcja Humanitarna od trzydziestu lat specjalizuje się w zapewnianiu dostępu do czystej, bezpiecznej do spożycia wody. Wierci studnie głębinowe, buduje ujęcia wodne, tamy piaskowe, szkoli z zakresu dbania o higienę, buduje i remontuje toalety, dostarcza wodę cysternami, dba o bezpieczeństwo higieniczne obozów dla osób wewnętrznie przemieszczonych. Tegoroczna, organizowana pod patronatem BCC kampania Polskiej Akcji Humanitarnej z okazji Światowego Dnia Wody odbywa się pod hasłem „Razem wpływamy na zmiany”. 

Zmiany klimatyczne, a w ich konsekwencji niewystarczająca ilość pitnej wody, w coraz większym stopniu zmuszają ludzi z krajów Globalnego Południa do opuszczania swoich domów i poszukiwania nowego miejsca do życia. Osoby mieszkające w krajach o niskich dochodach są co najmniej czterokrotnie bardziej narażone na przymusowe przemieszczenie niż mieszkańcy krajów bardziej zamożnych. Taka sytuacja ma miejsce mimo tego, że mieszkańcy Globalnego Południa są w najmniejszym stopniu odpowiedzialni za zmiany klimatyczne.

 

 

Polska Akcja Humanitarna działa dzięki zaufaniu i zaangażowaniu ludzi, którzy ją wspierają. Wpłacają stałe darowizny, angażują się w działania, które mają na celu zwiększenie świadomości i odpowiedzialności społecznej. Trzydzieści lat działania PAH to trzydzieści lat wsparcia i zaufania polskiego społeczeństwa.

Zachęcamy wszystkich do wsparcia PAH w jej działaniach pomocowych na rzecz osób dotkniętych ograniczonym dostępem do wody lub jej brakiem,

poprzez wejście na stronę >>

i wsparcie dowolną kwotą. Pod tym adresem można też znaleźć wszelkie materiały, od artykułów przez podcasty po webinary, które powstają w ramach kampanii.

Serdecznie zapraszamy do współpracy również sektor biznesu. Wsparcie od firm pozwala na podejmowanie zdecydowanych działań, a samo przedsiębiorstwo może mieć pewność, że dostarczyło konkretną, realną i profesjonalną pomoc. Możliwa jest m.in. wspólna budowa studni i punktów wodnych, przygotowanie i dostowanie projektu w Sudanie Południowej i Somalii do strategii CSR Państwa firmy, zorganizowanie zbiórki pracowniczej na działania wodno-sanitarne PAH, czy też przygotowanie wyjątkowej oferty, z której część dochodu zostałaby przekazana na programy wodne.

Dołączyć można w każdym momencie, ponieważ działania wodne PAH prowadzone są przez cały rok.

Kontaktować można się mailowo: biznes@pah.org.pl lub katarzyna.pokornowska@pah.org.pl.

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL