Sesja plenarna EKES 22-23 marca

27.03.2023

22-23 marca odbyła się kolejna sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.  

Podczas posiedzenia uchwalono m.in. następujące opinie:

-Zmiana dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ;

-Wartości dopuszczalne dla ołowiu i jego związków nieorganicznych oraz dizocyjanianów ;

-Sprawozdanie dotyczące prognozy strategicznej z 2022 r. ;

-Akt w sprawie Interoperacyjnej Europy ;

-Większa konwergencja postępowań upadłościowych ;

-Przegląd rozporządzenia w sprawie infrastruktury rynku europejskiego (EMIR) ;

-Współpraca administracyjna w dziedzinie opodatkowania (DAC 8) ;

-Transformacja cyfrowa systemu energetycznego – plan działania UE;

-Naruszenie środków ograniczających i europrzestępstwa ;

-Zalecenie w sprawie dochodu minimalnego ;

-Rola młodych ludzi w transformacji ekologicznej ;

-Plan działania na rzecz młodzieży w ramach działań zewnętrznych UE ;

-Certyfikacja usuwania dwutlenku węgla ;

-Stan unii energetycznej na 2022 r. ;

-Wzmocnienie roli i niezależności organów ds. równości ;

-Zmiana dyrektywy i rozporządzenia w sprawie wzorów ;

-Przegląd Planu działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą ;

-Budownictwo drewniane na rzecz redukcji emisji CO2 w sektorze budowlanym ;

-Zasady notowania na rynkach publicznych ;

-Ocena ex post programu „Horyzont 2020” ;

-Strategia UE w dziedzinie nawozów ;

Podczas posiedzenia przyjęto również rezolucję : Zjednoczeni na rzecz demokracji .

 

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Komitetu www.eesc.europa.eu

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z dyrektorem Krzysztofem Ostrowskim: krzysztof.ostrowski@eesc.europa.eu

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL