Sesja Plenarna EKES

23.09.2022

21-22 września odbyła się się kolejna sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.

Podczas posiedzenia uchwalono m.in. następujące opinie: Ocena Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych 2.0; – Współtworzenie usług świadczonych w interesie ogólnym jako wkład w silniejszą demokrację uczestniczącą w UE; Pakiet dotyczący przestrzeni kosmicznej; Plan REPowerEU; Ochrona oznaczeń geograficznych produktów rzemieślniczych i przemysłowych oraz pakiet dotyczący zwalczania niegodziwego traktowania dzieci w celach seksualnych w internecie.

Ponadto uchwalono i dyskutowano o następujących kwestiach: umowy o usługi finansowe; rola technologii usuwania dwutlenku węgla w dekarbonizacji europejskiego przemysłu; geopolityczne skutki transformacji energetycznej; transformacja energetyczna i cyfrowa na obszarach wiejskich; dialog społeczny w ramach transformacji ekologicznej; wzmocnienie obronności poprzez zamówienia publiczne; tymczasowe złagodzenie zasad wykorzystywania przydziałów czasu na start lub lądowanie w portach lotniczych w związku z pandemią COVID-19; partnerstwa tematyczne w ramach porozumienia lublańskiego oraz FAST-CARE.

Więcej informacji na stronie internetowej Komitetu

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL