Sesja Plenarna EKES

19.06.2023

14-15 czerwca odbyła się kolejna sesja plenarna Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. 

Podczas posiedzenia uchwalono m.in. następujące opinie:

 

Maszyny mobilne nieprzeznaczone do ruchu drogowego;

– Wspieranie produkcji amunicji;

Monitorowanie nadzwyczajnych środków i odporności UE w dziedzinie energii;

Wpływ kryzysu energetycznego na gospodarkę europejską;

-Prawa jazdy i zakaz prowadzenia pojazdów;

-Zielone rokowania zbiorowe;

-Środki mające na celu zwalczanie stygmatyzacji związanej z HIV;

-Twierdzenia dotyczące ekologiczności;

-Wykorzystanie narzędzi i procesów cyfrowych w ramach prawa spółek;

-Etykietowanie cyfrowe produktów nawozowych UE;

-Hurtowy rynek energii UE;

-Reforma rynku energii elektrycznej;

-Wdrażanie strategii makroregionalnych UE;

-Europejski Bank Wodoru;

-Prawo do naprawy;

-Wykorzystanie potencjału talentów w regionach UE;

-Drugi koszyk nowych zasobów własnych;

-Europejska Rada ds. Polityki Żywnościowej jako nowy model zarządzania w przyszłych unijnych ramach dotyczących zrównoważonych systemów żywnościowych;

-Współpraca na rzecz młodzieży;

-Równe traktowanie młodych ludzi na rynku pracy;

-Protokół w sprawie postępu społecznego;;

-Ocena ex post Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności;

-Rybołówstwo – NAFO;

-Wniosek dotyczący polityki UE w zakresie cyberobrony.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej Komitetu www.eesc.europa.eu

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z dyrektorem Krzysztofem Ostrowskim: krzysztof.ostrowski@eesc.europa.eu

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL