ŚLĄSK I ZAGŁĘBIE POPARŁY DEKALOG PRZEDSIĘBIORCY

14.07.2023

W Willi Goldsteinów w Katowicach 12 maja br. odbyło się zorganizowane przez Lożę Katowicką BCC spotkanie poświęcone Dekalogowi Przedsiębiorcy i kampanii #PrzedsiębiorcaToTeżWyborca.

Na spotkanie przybyli między innymi przedstawiciele samorządów: prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński, prezydent Katowic Marcin Krupa, prezydent Gliwic Adam Neuman,  wiceprezydent Katowic Janusz Woźniak, wiceprezydent Rybnika Janusz Koper, wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba, pełnomocnik prezydenta Dąbrowy Górniczej Ewa Fudali-Bondel i kierownik Wydziału Przedsiębiorczości UM Dąbrowa Górnicza Paweł Lelas, naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów UM Katowice. Spośród polityków byli obecni prezes Zarządu Powiatowego PSl w Bytomiu i członek prezydium Wojewódzkiego PSL Zygmunt Wilk, Jolanta Milas z Koalicji Polskiej.

Spotkanie otworzył kanclerz Loży Katowickiej BCC i wiceprezes BCC Eugeniusz Budniok, który powitał zebranych i przybliżył w kilku słowach tematykę spotkania. Wręczył także Medale Europejskie laureatom edycji XXXIV z LK BCC, którzy nie mogli być obecni na czerwcowej gali w Warszawie. Medal odebrał między innymi prezes Zarządu i dyrektor generalny firmy Stalprofil Henryk Orczykowski, długoletni i zasłużony członek Loży Katowickiej, który podziękował za wyróżnienie w imieniu wszystkich nagrodzonych.

W części głównej spotkania dr Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC i przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, sygnatariusz Dekalogu Przedsiębiorców, przedstawił założenia programu gospodarczego ujęte w syntetyczne dziesięć punktów Dekalogu.

Po wystąpieniu dr. Łukasza Bernatowicza odbyła się długa i merytoryczna dyskusja o sprawach ważnych dla przedsiębiorców, a jednocześnie dla samorządów i społeczeństwa. Zebrani samorządowcy, politycy i przedsiębiorcy deklarowali swoje poparcie dla punktów zawartych w Dekalogu i wskazywali, że postulaty te włączają się w systemowy program zmian, jakiego potrzebuje krajowa gospodarka. Wystąpili między innymi prezydenci Adam Neuman, Jerzy Woźniak, Arkadiusz Chęciński, Marcin Krupa, Jolanta Milas z Koalicji Polskiej, prezes Henryk Orczykowski. Wszyscy podkreślali, że polska gospodarka potrzebuje radykalnych i gruntownych zmian, które powstrzymają wywołaną zapaść rodzimej przedsiębiorczości i pozwolą wrócić na drogę rozwoju gospodarczego.

Na koniec spotkania  Eugeniusz Budniok, dr Łukasz Bernatowicz oraz Prezydenci złożyli podpisy na planszy z Dekalogiem Przedsiębiorcy, a przybyli na spotkanie ustawili się do wspólnego zdjęcia – były więc także symboliczne wyrazy poparcia dla inicjatywy.

Po części nieoficjalnej, przy lunchu, jeszcze długo kontynuowano dyskusję w osobistej już wymianie zdań.

Dziękujemy wszystkim obecnym na spotkaniu. Szczególne podziękowania kierujemy do przedstawicieli samorządów i polityków, których obecność na spotkaniu świadczy o ich trosce o los przedsiębiorców i polskiej gospodarki. Miastu Katowice dziękujemy za udostępnienie pomieszczeń Willi Goldsteinów i organizatorskie wsparcie. Dziękujemy!

 

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL