„Śniadanie z biznesem” poświęcone przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu seniorów, zorganizowane przez Ministerstwo ds. Polityki Senioralnej

21.03.2024

W dniu 14 marca 2024r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyło się spotkanie pani Minister do spraw Polityki Senioralnej – Marzeny Okła-Drewnowicz z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Spotkanie poświęcone było przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu seniorów. W spotkaniu udział brał także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji – Paweł Olszewski.

Prowadzone rozmowy były skierowane na organizację i realizację szeregu działań związanych z edukacją seniorów z zakresu cyfryzacji oraz ich aktywności w wirtualnym świecie. Zarówno ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych, tak i ze strony Ministerstw, przedstawiane były różne propozycje projektów. Rozmowy poruszyły także sferę przemocy cyfrowej względem seniorów i ich bezpieczeństwa. Jednak najwięcej rozmów i czasu było poświęconych zdobyciu baz danych aby dotrzeć do jak największej liczby osób starszych.

W spotkaniu uczestniczyła ekspertka BCC ds. polityki senioralnej Anna Maria Dukat, która pełni również funkcję eksperta oceny merytorycznej wniosków i ofert różnych Programów Rządowych. Ekspertka zaproponowała nawiązanie współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej. Potencjalne działania skierowane do grup seniorów mogłyby być kierowane do grup seniorów korzystających z Programu Aktywni +.

Spotkania z serii „Śniadanie z biznesem” będą kontynuowane w celu nawiązania i realizacji współpracy Ministerstwa ds. Polityki Senioralnej z organizacjami pozarządowymi oraz środowiskiem biznesu.

 


Anna Maria Dukat

Ekspert BCC ds. niepełnosprawności i Polityki Senioralnej

tel. 663 265 163

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL