Społeczeństwo – technologia – gospodarka. Teraźniejszość i scenariusze przyszłości

05.04.2024

 

20 czerwca Akademia Bialska im. Jana Pawła II ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w organizowanej pod patronatem Business Centre Club II interdyscyplinarnej konferencji pt. „Społeczeństwo – technologia – gospodarka. Teraźniejszość i scenariusze przyszłości”.

Celem konferencji jest prezentacja dorobku naukowego, doświadczeń praktycznych oraz wymiana poglądów dotyczących tendencji i wyzwań związanych z interdyscyplinarnie postrzeganymi zjawiskami wirtualizacji i cyfryzacji zachodzącymi we współczesnym społeczeństwie.

Zmieniająca się rzeczywistość, wszechobecna technologia cyfrowa sprawiają, że współczesne społeczeństwo staje przed nowymi zadaniami. Pomiędzy niezwiązanymi ze sobą dotychczas obszarami tworzą się nowe powiązania i szanse rozwoju, ale również zagrożenia. Swoje miejsce ma w nich również człowiek, jako część zmieniającej się rzeczywistości społecznej.

 

ZAGADNIENIA TEMATYCZNE

→ Sieciowość i wirtualizacja relacji i powiązań – w stronę społeczeństwa sieci.

→ Prosument, prosumpcja, kultura konsumpcji.

→ Humanizacja technologii.

→ Wykluczenie i włączenie cyfrowe.

→ Nowe technologie w medycynie.

→ Nowe technologie a rynek pracy.

→ Układy sieciowe i klastrowe.

→ Cyfrowa gospodarka – nowe zjawiska, procesy, struktury.

→ Pieniądz realny i wirtualny.

→ Przemysł 4.0.

→ Innowacyjne narzędzia ICT.

→ Cyfryzacja społeczeństwa.

→ Innowacje w sektorze energetyki i budownictwa.

→ Gospodarka w świecie VUCA.

 

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

→ Konferencja odbędzie się w formie online.

→ Konferencja jest bezpłatna.

→ Rejestracja ONLINE na konferencję >>

COPYRIGHTS BCC
CREATED BY 2SIDES.PL